DO POZORNOSTI


Verejná konzultácia Európskej komisie zameraná na tému zdaňovania digitálnej ekonomiky
Nové výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre mikro, malé, stredné a veľké firmy.
Vytvárajte lokálne – škálujte globálne

VYHĽADÁVANIE

Spätná väzba MSP k legislatíve EK

strana 1 / 4
 • Elektronická platforma vs. spoločnosti

  V súčasnosti prebieha zber dát pre štúdiu o údajoch v rámci vzťahov elektronická platforma vs. spoločnosti. Využívate k svojmu podnikaniu el. platformy ako napr. Amazon, eBay, Expedia, Tripadvisor, Google Play, Facebook, Twitter a pod.? Potom je štúdia určená pre Vás.

  11.10.2017 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | viac...
 • Verejná konzultácia Európskej komisie zameraná na tému zdaňovania digitálnej ekonomiky

  Zdaňovanie digitálnej ekonomiky sa stalo naliehavou otázkou - politicky aj ekonomicky. Európska komisia preto spustila verejnú konzultáciu s cieľom získať názory na to, ako zabezpečiť, aby bola digitálna ekonomika zdanená spravodlivo a s ohľadom na rast.

  31.10.2017 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | viac...
 • Cielená revízia spotrebiteľského práva EÚ - zapojte sa

  Ako by mali byť stanovené pokuty za nekalé praktiky obchodníkov voči spotrebiteľom – ako % z obratu obchodníka, či v absolútnych hodnotách? Myslíte si, že sú pokuty v rámci spotrebiteľského práva na Slovensku primerané? Ak by sa zaviedol nový predpis EÚ, ktorý by poskytol spotrebiteľom právo na úrovni EÚ vymáhať nápravu priamo od obchodníka, ktorý im spôsobil ujmu nekalými obchodnými praktikami, ovplyvnilo by to rozhodnutie vášho podniku vstúpiť na iné trhy v rámci EÚ?

  22.8.2017 | Autor: sekcia podpory podnikania v EÚ | viac...
 • Single Digital Gateway (Jednotná digitálna brána) pre podnikateľov a občanov

  Európska komisia v súčasnosti pripravuje podklady pre jednotnú digitálnu bránu (Single Digital Gateway) pre podnikateľov, ktorí chcú pôsobiť v iných krajinách EÚ a občanov, ktorí chcú kupovať, študovať, pracovať, cestovať alebo sa usadiť inej krajine EÚ. Zapojte sa do prieskumu potrieb, aby zodpovedala tým Vašim.

  19.1.2017 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | viac...
 • Predložte svoj prípad sieti SOLVIT

  SOLVIT vám môže pomôcť: - ak vaše práva EÚ ako občana alebo firmy boli porušené v dôsledku konania verejného orgánu v inej krajine EÚ a - svoj prípad ste (doteraz) nepredložili na súd.

  30.12.2016 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | viac...
 • Verejná konzultácia o prípadnej revízii nariadenia (ES) č. 764/2008 o vzájomnom uznávaní

  Praktické spôsoby vzájomného uznávania sú vymedzené v nariadení (ES) č. 764/2008 (nariadenie o vzájomnom uznávaní). Nariadením sa okrem iného zavádzajú kontaktné miesta pre výrobky na pomoc podnikom, ktoré chcú predávať výrobky, ktoré sú už v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v iných členských štátoch. Stanovuje sa v ňom aj povinnosť vnútroštátnych orgánov oznámiť a odôvodniť každé rozhodnutie, ktorým sa zamietne vzájomné uznávanie a prístup na trh na základe imperatívnych vnútroštátnych pravidiel.

  2.9.2016 | Autor: sekcia Podpory podnikania v EÚ | viac...

Podpora podnikania v EÚ