DO POZORNOSTI


Výzvy na uvedenie nového alebo inovovaného produktu na trh, realizovanie inovácie produkčného procesu
Výzva na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

VYHĽADÁVANIE

Spätná väzba MSP k legislatíve EK

strana 1 / 4

Podpora podnikania v EÚ