NOVINKY


 • Technologické požiadavky november II/2022

  Hľadáte nové možnosti ako rozšíriť Vaše podnikanie? Aktualizovali sme zoznam technologických požiadaviek za druhú polovicu mesiaca november 2022.

  včera | Enterprise Europe Network

 • Obchodné požiadavky november II/2022

  Hľadáte nové možnosti ako rozšíriť Vaše podnikanie? Aktualizovali sme zoznam obchodných požiadaviek za druhú polovicu mesiaca november 2022.

  včera | Enterprise Europe Network

 • Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

  Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre posilnenie konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“) tvorbou nových inovatívnych riešení fungovania podnikateľských subjektov, pôsobiacich v kreatívnom priemysle a stimulovanie inovačného procesu, prostredníctvom vzájomnej spolupráce MSP s aktérmi kreatívneho priemyslu (ďalej len „KP“), za účelom zlepšenia ich inovačnej výkonnosti a konkurencieschopnosti.

  1.12.2022 | Enterprise Europe Network

 • 15.12.2022: Horizon Europe Digital - Face2Face Brokerage Event 2022

  Ideal-ist, sieť národných kontaktných miest pre výskum IKT, v spolupráci so sieťou Enterprise Europe Network vás pozýva na účasť na sprostredkovateľskom podujatí s vopred dohodnutými online stretnutiami Face2Face, ktoré dopĺňajú prvé podujatie Horizon Europe, informačný deň o klastri 4 – Digital , Priemysel a vesmír.

  28.11.2022 | Enterprise Europe Network
PODPORA PODNIKANIA V EÚ 
Interreg PL-SK
AKTUÁLNE VÝZVY