Podnikateľská inkubácia a prenájom priestorov

RPIC Prešov sa ako jedna z prvých organizácií na Slovensku zapojila do projektu podpory malých a stredných podnikov (MSP) prostredníctvom podnikateľskej inkubácie. História tejto platformy podpory podnikania siaha až do roku 1959, kedy vznikol prvý inkubátor v USA. Na Slovensku sa otázka podnikateľskej inkubácie reálne otvorila na začiatku 21 storočia. Viac info o podnikateľskej inkubácií : SAPTI.

TIC – Technologické inkubátorové centrum, ktoré prevádzkuje RPIC Prešov otvorilo svoje brány v roku 2003. Poslaním inkubátora je poskytnúť MSP komplexné služby nielen na úrovni prenájmu kancelárskych priestorov za zvýhodnené ceny, ale zároveň vytvoriť optimálne podmienky pre rozvoj firmy na jednom mieste (pod jednou strechou). 

Vnútorná dispozícia a členenie inkubátora TU

Služby inkubátora: 
 • prenájom kancelárskych priestorov
 • prenájom zasadačiek (malá, veľká zasadačka, multimediálna učebňa) – pre inkubované firmy zdarma, alebo s výraznou zľavou
 • parkovanie ZDARMA
 • pripojenie na internet ZDARMA
 • administratívne služby – kopírovanie, faxovanie, PO BOX
 • služby recepcie ZDARMA
 • zabezpečenie kancelárií (alarm s pripojením na PCO) ZDARMA
 • upratovanie kancelárií ZDARMA
 • podnikateľské poradenstvo 
 • spracovanie účtovníctva
 • zapájanie inkubovaných firiem do projektov RPIC Prešov
Priamy kontakt:
Ing. Rastislav Tkáč
email :  rastislav.tkac@rpicpo.sk
telefón :  051 / 75 60 318
mobil :  0905 622 980
 
  25.6.2013 | Autor: RPIC Prešov | Inkubátor | zobrazené: 22242 krát | Zdieľajte na facebooku