Štátne podporné programy

RPIC Prešov realizuje v spolupráci so Small Business Agency (SBA) na ročnej báze program poradenstva pre podnikateľov a záujemcov o podnikanie. Ročný rozpočet pre potreby klientov RPIC Prešov upravuje SBA na základe celkového projektového rozpočtu na daný kalendárny rok. Objem finančných prostriedkov programu schvaľuje MH SR.  

V rámci tohto programu majú záujemcovia nárok získať bezplatné alebo dotované poradenské služby v nasledujúcich oblastiach :

  • založenie firmy,
  • spracovanie podnikateľského plánu alebo jeho časti,
  • spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov ŠF (štrukturálne fondy),
  • právne poradenstvo,
  • poradenstvo v oblasti finančného riadenia (účtovníctvo, priame a nepriame dane),
  • poradenstvo v oblasti získania nenávratného finančného príspevku zo ŠF.
 
  25.6.2013 | Autor: RPIC Prešov | Štátne podporné p... | zobrazené: 2914 krát | Zdieľajte na facebooku