Individuálne poradenstvo

Individuálne poradenstvo predstavuje užšiu alternatívu tejto služby v kontexte riešenia priameho zadania klientom.  

Jedná sa hlavne o:

  • podnikateľské plány,  
  • žiadosti o nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov,  
  • finančné analýzy,  
  • feasibility study (štúdie realizovateľnosti) a podobne.
 
  25.6.2013 | Autor: RPIC Prešov | Individuálne pora... | zobrazené: 4275 krát | Zdieľajte na facebooku