Info 25

Názov projektu

Info 25

Partneri projektu

s   Taliansko

s   Nemecko

s   Írsko

s   Španielsko

s   Poľsko

s   Slovensko

Trvanie projektu

05/2005-05/2006

Rozpočet projektu

 

Cieľ projektu

Pomáhať občanom, hlavne malým a stredným podnikom, pochopiť dopad rozšírenia EÚ na ich špecifickú oblasť podnikania alebo odvetvie; pomôcť im prispôsobiť sa na využívanie existujúcich komunitárnych nástrojov a tých sietí, ktoré podporujú synergiu medzi spoločnosťami a organizáciami v rozličných sektoroch.

Aktivity projektu

s   mikroštúdie o vnímaní európskej politiky v oblasti podnikania a rozširovania EÚ

s   5 špecifických konferencií, ktoré zverejnia výsledky mikroštúdií

s   štúdiu, vypracovanú vedúcim partnerom

s   nadnárodnú konferenciu v Benátkach s cieľom rozšíriť štúdie na európskej, národnej a regionálnej úrovni a prezentovať výsledky projektu akademickej sfére, študentom, podnikateľom, podnikateľským združeniam, regionálnym a miestnym inštitúciám, a v neposlednom rade občanom

s   rozhlasový program s expertmi na Európske otázky, vysielaný v krajine každého projektového partnera

s   internetovú stránku - s využitím veľkej siete mediálnych nástrojov (rádio, internetové stránky, zasielanie elektronických správ, informačné bulletiny, atď) projekt vytvorí cieľovú štruktúru tzv. zdola hore, ktorá následne vytvorí základnú bunku rozšírenej siete (na regionálnej a nadnárodnej úrovni)

s   informačný buletín o rozširovaní a dianí v EÚ

Výstupy projektu

s   Mikroštúdia – Východné Slovensko v EÚ a čerpanie fondov EÚ na podporu podnikania

s   Rozhlasové relácie

s   Regionálny seminár/workshop

Web stránka projektu

 

 
  6.7.2013 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Realizované | zobrazené: 1003 krát | Zdieľajte na facebooku