match2suceed

Názov projektu

match2suceed

Partneri projektu

s   26  partnerov (Dánsko, Nemecko, Luxembursko, Švédsko, Česká republika, Rakúsko, Belgicko, Fínsko, Maďarsko, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Španielsko, Holandsko, Slovensko)

s   10 asociovaných partnerov

Trvanie projektu

10/2006-03/2008

Rozpočet projektu

 

Cieľ projektu

pomôcť malým a stredným podnikateľom v procese rozširovania ich cezhraničných podnikateľských aktivít v rámci krajín EÚ27 (vytváranie klastrov, obchodná spolupráca)

Aktivity projektu

s   Kooperačné podujatia

s   Prípravný seminár

s   Cluster event

Výstupy projektu

 

Web stránka projektu

 

 
  10.7.2013 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Realizované | zobrazené: 1054 krát | Zdieľajte na facebooku