Global Cluster

Názov projektu

Global Cluster

Partneri projektu

s   20 partnerov z 12 krajín (Nemecko, Belgicko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Veľká Británia)

s   3 asociované krajiny (Čína, India, Ukrajina)

Trvanie projektu

11/2006-05/2008

Rozpočet projektu

 

Cieľ projektu

Pomôcť malým a stredným podnikateľom využiť príležitosti vytvorené rozšírením EÚ prostredníctvom prípravy série aktivít a podujatí, ktoré im vytvoria priestor pre rozvoj obchodných partnerstiev a obchodnej spolupráce s krajinami hraničiacimi s rozšírenou EÚ.

Aktivity projektu

s   Kooperačné podujatia

s   Semináre

s   Cluster symposium

Výstupy projektu

 

Web stránka projektu

 

 
  12.7.2013 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Realizované | zobrazené: 1038 krát | Zdieľajte na facebooku