HUSKROUA/0901/123

Názov projektu

HUSKROUA/0901/123 (Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENPI Cross-border Cooperation Programme 2007-2013)
Zvyšovanie podnikateľského potenciálu v cezhraničnom regióne
prostredníctvom zriaďovania inštitúcií na podporu podnikania

Partneri projektu

Regionálny fond podpory podnikania v Ivano-Frankivskom regióne v Ukrajine
– vedúci partner
Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov – Partner 1

Trvanie projektu

09/12/2010 - 09/06/2013

Rozpočet projektu

Celkový rozpočet: 473 839,00 EUR,
Rozpočet partnera 1: 26 076,00 EUR

Cieľ projektu

Celkové ciele:
Zvýšenie podnikateľského potenciálu v regióne.
Zlepšenie cezhraničnej spolupráce medzi podnikateľskými komunitami, najmä
pokiaľ ide o podporu a rozvoj malých a stredných podnikateľov.
Špecifické ciele:
Výstavba podnikateľských inkubátorov ako inštitúcií na podporu podnikania.
Vytvorenie nových pracovné miest a zlepšenie postavenia miestnych komunít.
Prijatie opatrení na podporu podnikania.
Zabezpečiť podmienky pre vytvorenie cezhraničných väzieb a kontaktov.
Podporovať hospodársky rozvoj v pohraničných regiónoch.

Aktivity projektu

Výstavba troch inkubátorov v Ivano-Frankivskom regióne v Ukrajine
Školenia pracovníkov vedúceho partnera
Poradenstvo pre vedúceho partnera pri výstavbe inkubátora a poskytovaní
inkubátorových služieb
Vypracovanie pracovnej dokumentácie pre riadenie inkubátorov
Konferencie, semináre
Ukrajinsko  - slovenský katalóg podnikateľov v prihraničných regiónoch

Výstupy projektu

Výstavba troch inkubátorov v Ivano-Frankivskom regióne v Ukrajine
Ukrajinsko - slovenský katalóg podnikateľov v prihraničných regiónoch

Web stránka projektu

http://www.bi.if.ua/

 
  5.7.2013 | Autor: RPIC Prešov | Realizované | zobrazené: 4156 krát | Zdieľajte na facebooku