Prenájom kancelárskych a zasadacích priestorov v RPIC Prešov

RPIC Prešov ponúka vo svojich priestoroch na Raymanovej ulici č.9 v centre Prešova prenájom kancelárií, zasadačiek a PC učebňu.

Priestory a služby v RPIC Prešov sú určené:
 • Začínajúcim podnikateľom
 • Existujúcim podnikateľom
 • Podporným organizáciám pre podnikateľov
 • Komerčným firmám
Štruktúra priestorov
Budova sídla RPIC Prešov je 4 – podlažná, kancelárske priestory sú k dispozícií na troch poschodiach. Celková plocha zrekonštruovaných priestorov je 2 300 m2. RPIC Prešov disponuje nasledovnými priestormi určenými na prenájom firmám umiestneným v Technologickom inkubátorov centre (TIC), ako aj externým záujemcom:

Recepcia
Informačné služby poskytované pracovníkmi recepcie sú k dispozícií v pracovných dňoch od 6.30 do 21.00 hod.

Kancelárske priestory
Celkom je k dispozícií 31 kancelárskych priestorov o celkovej ploche 938 m2 . Rozlohy kancelárií sú od 15 do 80 m2. Priestory sú určené začínajúcim MSP, jestvujúcim podnikateľom, podporným organizáciám pre podnikateľov a komerčným firmám. Záujemcovia o vstup do TIC môžu využívať vyhradené priestory a služby inkubátora už v prípravnej fáze vstupu, napr. pri vypracovaní podnikateľských plánov a pod. (predinkubátorové služby). Priestory sú štandardne vybavené telefónnou a počítačovou sieťou.

Školiaca a zasadacia miestnosť
Počet miest školiaca miestnosť: 12
Počet miest zasadacia miestnosť : 14 
Vybavenie: data projektor, magnetická písacia tabuľa, flip-chart, pripojenie na internet, interaktívny monitor.

Zasadačky, konferenčné priestory
Jedná sa o miestnosť s kapacitou 56 miest na sedenie, pričom každé miesto je vybavené aj odkladacou plochou na písanie. 

Súčasťou možného vybavenia týchto priestorov sú aj nasledujúce technické doplnky a možnosti:
 • data projektor
 • pripojenie na internet 
 • magnetická písacia tabuľa, flip-chart
 • prenosné plátno na premietanie
 • využívanie kuchynky pre prípravu občerstvenia
Svojimi možnosťami sú tieto priestory veľmi vhodnými pre usporadúvanie rôznych prezentácií výrobkov a služieb, školení, odborných seminárov a podobne. Keďže objekt je strážený, je možné tieto priestory využívať v denných aj večerných hodinách, resp. v pracovných a po dohode aj v nepracovných dňoch.
 • Spoločné výstavné priestory
 • Spoločné kuchynské priestory (3)

 
  7.8.2013 | Autor: RPIC Prešov | Prenájom priestor... | zobrazené: 4386 krát | Zdieľajte na facebooku