26.9.2013 - B2B Women Entrepreneurs in Progress

Ste žena a podnikáte v poľnohospodárstve, potravinárstve, v IKT, v textilnom priemysle, či vo vzdelávaní a poradenstve? Ponúkame Vám jedinečnú príležitosť zúčastniť sa kooperačného podujatia pre ženy podnikateľky s názvom:

B2B Women Entrepreneurs in Progress


KEDY: 27. septembra 2013, 9.00h
KDE: Hotel Tami Residence, Niš, Srbsko

PREČO SA ZÚČASTNIŤ:
  • jedná sa o kooperačné podujatie, ktorého účastníčkami budú ženy - podnikateľky z celej Európy
  • je to príležitosť násjť si pod jednou strechou jednu alebo viac obchodných partneriek a započať tak medzinárodnú spoluprácu
  • je to priestor pre networking, výmenu kontaktov, skúseností a poznatkov medzi podnikateľkami z celej Európy
  • je to spôsob, ako podporiť podnikanie žien nielen na Slovensku, ale i medzinárodne 
  • je to cesta ako prelomiť regionálne bariéry a umožniť podnikanie medzi malými a strednými podnikmi z juhu i severu Európy. 
Podujatie je organizované v rámci siete Enteprise Europe Network za podpory sektorovej skupiny cielenej na podporu podnikania žien (Women Enterpreneurship Group). Účasť firiem vlastnených mužmi je tiež vítaná. 

SEKTORY KOOPERAČNÉHO PODUJATIA:
  • poľnohospodárstvo a potravinárstvo
  • informačné a komunikačné technológie
  • textil
  • vzdelávanie a poradenstvo
AKO NA TO:

KONTAKT V NADSME:
Oľga Némethová, 02/502 44 513, nemethova@nadsme.sk

PRIDANÁ HODNOTA
Kooperačné podujatie je sprievodným podujatím medzinárodnej konferencie zameranej na podporu podnikania žien, ktorú organizuje Združenie podnikanie žien v Srbsku.
"Women entrepreneurs of new age: New Opportunities for Regional Economic Revival", 
26. -27. septembra 2013, Niš, Srbsko

                                                                         Program I Registrácia

Konferencia je tématicky zameraná na podporu podnikania žien a poskytne podnikateľkám príležitosť pre networking a výmenu skúseností v rámci siete Enterprise Europe Network. Hlavnými témami budú politika podpory podnikania žien, rozvoj podnikania podnikania žien s cieľom posilnia štátnej podporu podnikania žien v regióne. 
 
  16.8.2013 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | RPIC PREŠOV | zobrazené: 2263 krát | Zdieľajte na facebooku