Transfer technológií

Čo je transfer technológií? 

„úspešná aplikácia a/alebo adaptácia inovatívnej technológie vyvíjanej v jednej organizácií použitej na dosiahnutie cieľov iných organizácií. Transfer technológií nezahŕňa iba transfer medzi organizáciami, ale aj transfer medzi rozličnými priemyselnými sektormi.“

Služby zamerané na podporu transferu technológií

Enterprise Europe Network, ktorej partnerom je aj Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov, delí služby zamerané na podporu transferu technológií do štyroch základných kategórií:

 • Propagácia transnacionálneho transferu znalostí a technológií odrážajúceho potreby miestnych podnikateľov a potreby socio-ekonomickej štruktúry. 
 • Podpora malých a stredných podnikov zameraná na posilnenie ich schopnosti implementovať nové technológie, posúdenie potrieb a schopností malých a stredných podnikov zapojiť sa do transnacionálnych technologických partnerstiev. 
 • Služby uľahčujúce transnacionálny transfer inovácií a technológií, napríklad kooperačné podujatia, budovanie inovačnej kapacity, šírenie technologických ponúk a požiadaviek, ... . 
 • Transnacionálne šírenie a uľahčenie využívania výsledkov výskumu a predovšetkým výsledkov výskumu financovaného Európskou úniou. 
Transfer technológií má byť inováciou pre príjemcu. Inovatívny charakter transferu technológií znamená priniesť výhodu príjemcovi v konkurenčnom prostredí. V podmienkach Enterprise Europe Network inovatívny charakter technológií je vymedzený v štyroch formách:
 • Nová technológia pre inú krajinu
 • Nová technológia pre iný región Európy
 • Nová technológia pre iný priemyselný alebo podnikateľský sektor
 • Nové využitie existujúcej technológie

Databáza technologických ponúk a technologických požiadaviek

Jedným z nástrojov zameraných na podporu transferu technológií je aj Databáza technologických ponúk a technologických požiadaviek. Databáza je najväčšou európskou databázou špičkových technológií zahŕňajúcou vyše 13 000 aktívnych profilov. Partneri Enterprise Europe Network majú právo zadať technologické profily svojich klientov do databázy. Po overení, tieto profily môžu byť šírené všetkým partnerom EEN. Obsah databázy tvoria technologické ponuky a technologické požiadavky. Všetky ponuky alebo požiadavky sa potom dostanú prostredníctvom internetu do každej jednotky siete Enterprise Europe Network a následne až ku koncovému subjektu.

Technologická ponuka

Ponuka vyvinutej technológie alebo inovácie koncovým užívateľom do zahraničia.

Technologická požiadavka

Požiadavka novej technológie od partnerov EEN zo zahraničia.

Formy technologických partnerstiev

 • Licenčná dohoda 
 • Technologická spolupráca
 • Spoločný podnik (joint venture)
 • Obchodná dohoda s technickou asistenciou
 • Výrobná dohoda

Podpora transferu technológií prostredníctvom RPIC Prešov.

Každý mesiac množstvo nových technologických ponúk a požiadaviek na spoluprácu od zahraničných podnikateľov nájdete TURegistrácia do databázy BBS je zdarma.

 
  7.10.2013 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | RPIC PREŠOV | zobrazené: 2152 krát | Zdieľajte na facebooku