Nástroj pre MSP

Horizont 2020 poskytuje jednoduchý prístup k € 2,8 miliardám pre malé a stredné podniky v rámci financovania výskumu a inovácií podnikov a urýchlenie využívania inovácií.

Horizont 2020 bude podporovať inovatívne malé a stredné podniky (MSP) prostredníctvom nového špecializovaného nástroja pre malé a stredné podniky. MSP môžu vytvárať spoluprácu podľa svojich potrieb, vrátane subdodávky výskumnej a vývojovej práce, žiadať o financovanie a podporu. 
Cieľom nástroja malých a stredných podnikov je zaplniť medzery vo financovaní rannej fázy, výskumu a inovácií malých a stredných podnikov a urýchlenie využívania inovácií. Projekty sa vyberú prostredníctvom prístupu zdola nahor v rámci danej spoločenské výzvy alebo umožňujúce technológie Horizontu 2020. Musí byť jasný záujem a prospech malých a stredných podnikov a mať jasný európsky rozmer. 
Nástroj malých a stredných podnikov je rozdelený do 3 etáp zahŕňajúcich rôzne fázy inovačného cyklu. Procesy hodnotenia návrhov sú založené na jednoduchých pravidlách, aby sa skrátil čas na uzavretie zmluvy. 

Fáza 1 je zameraná na pokrytie nákladov na posúdenie technickej realizovateľnosti a trhový potenciál nových nápadov. Projekt bude podporovaný prostredníctvom paušálnej sumy vo výške € 50,000 a doba trvania by mala byť 6 mesiacov. 
Nástroj pre MSP bol spustený 1.marca 2014! 
1. kolo podávania žiadostí je do 18.júna 2014 do 17:00
2. kolo podávania žiadostí je do 24.septembra 2014 do 17:00
3. kolo podávania žiadostí je do 17.decembra 2014 do 17:00

Fáza 2 je zameraná na pokrytie činností v oblasti výskumu a inovácií s osobitným zameraním na demonštrácie (testovanie, prototyp, štúdie rozšírenia, návrh, pilotné inovatívne procesy, produkty a služby, overovanie, overenie výkonnosti atď) a trhovú replikáciu vyzývajúceho na zapojenie koncových užívateľov alebo potenciálnych klientov. Financovanie projektov by mala byť až do výšky € 2,500,000 a doba trvania by sa mala pohybovať 12 - 24 mesiacov (viac finančných prostriedkov a dlhšia doba je možná, ak je to riadne odôvodnené). 

Fáza 3 sa týka podporných opatrení s ohľadom na pomoc malým a stredným podnikom ku komercializácii svojich inovatívnych produktov a služieb prostredníctvom opatrení, ako sú siete, školenia, koučovanie a mentoring, uľahčenie prístupu k súkromnému kapitálu alebo lepšiu interakciu s kľúčovými zúčastnenými stranami. Malé a stredné podniky nebudú financované priamo pod 3. fázou.
 
Malým a stredným podnikom sa odporúča požiadať o finančné prostriedky počnúc časťou 1, ale majú dovolené priamo prejsť do fázy 2 alebo dokonca fázy 3, v závislosti na stupni ich projektu. Úspešné dokončenie jednej časti umožní malým a stredným podnikom prejsť priamo k ďalšej fáze. 

Malé a stredné podniky môžu žiadať o finančné prostriedky v rámci fázy 1 a 2, kedykoľvek potrebujú. Výzvy v rámci týchto častí budú otvorené v závislosti na fáze ramp-up (fáza rozbehnutia) v roku 2014 (bude potvrdené) a potom priebežne až do roku 2020. Pokiaľ ide o fázu 3, výzvy k projektom by mali byť otvorené prostredníctvom pevných časových okien.

 

Prílohy

Výzvy 2014 [  DOCX - 2151.1 kB]
Výzvy 2015 [  DOCX - 2144.3 kB]
  22.10.2014 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | HORIZONT 2020 | zobrazené: 3299 krát | Zdieľajte na facebooku