Inovačné vouchre pre podnikateľov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 1. augusta 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratnej dotácie formou inovačných voucherov.

Cieľom tejto podpory je zintenzívnenie priamej spolupráce medzi podnikateľmi a domácimi vedecko-výskumnými centrami.
O vouchery je možné požiadať do 2. septembra 2014.
Žiadatelia:
MSP do 250 zamestnancov - voucher v hodnote 5000 eur
MSP od 250 zamestnancov - voucher v hodnote 10 000 eur
Pre podniky s počtom zamestnancov do 250 je intenzita pomoci stanovená na úrovni 100 percent.
Úspešní žiadatelia môžu tieto príspevky využiť najneskôr do konca novembra 2014.

Viac informácií http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-7264/podnikatelia-sa-mozu-opatovne-uchadzat-o-inovacne-vouchre/

 
  4.8.2014 | Autor: sekcia Poradenstva a Vzdelávania | Štátne podporné p... | zobrazené: 2415 krát | Zdieľajte na facebooku