Technologické profily - Definícia typov partnerstiev

 Ponuka  Požiadavka
Obchodná dohoda s technickou asistenciou: dohoda o sprostredkovaní na získanie výrobku/technológie spárovanú s poskytovaním celého radu služieb na podporu  alebo potrebnú k presunu technológie. 
Klient vyvinul produkt alebo technológiu ponúka to na akvizíciu, ponúka podporu presunu technológie.  Klient hľadá technológiu/inovatívny produkt  a vyžaduje potrebnú podporu. 
Dohoda o financovaní: dohoda o investíciach do projektu alebo úsilia. To môže mať formu úveru alebo čiastočného prevodu akcií napríklad.   
Klient má inovatívny projekt na vývoj produktu alebo technológie, potrebuje financie a ponúka projekt investorom.  Klient hľadá technologický projekt pre investičné účely.
Dohoda o spoločnom podniku: strategická aliancia, kedy sa dve spoločnosti rozhodnú vytvoriť nový subjekt, zvyčajne na dobré definované časové obdobie, alebo pre konkrétny projekt. Obe strany prispievajú v rámci vlastného imania k vytvoreniu tohto dočasného partnerstva.  
Klient má špecifický technologický projekt a hľadá partnera.  Klient sa snaží pripojiť k partnerovi s technologickým projektom. 
Licenčná dohoda: prevod práv vrátane povolenia (poskytovateľom licencie) na použitie licencovaného materiálu (majiteľom licencie), za poplatok alebo podiel na honorároch.  
Klient ponúka/hľadá licenciu.  Klient sa snaží kúpiť licenciu. 
Dohody o spolupráci  
Dohoda o spolupráci vo výskume: zmluva medzi dvoma subjektmi, aby spolupracovali na predbežnom výskume a vývoji nových riešení a technológií.    
Klient začal vyvíjať inovatívne riešenia alebo technológie, a ponúka partnerovi kapacity pre výskum a vývoj.    Klient plánuje začať skúmať nové riešenie alebo technológiu a hľadá partnera pred začatím projektu. 
Dohoda o technickej spolupráci: dohoda medzi dvoma entitami, pri ktorom sa spájajú zdroje a znalosti sú zdieľané na ďalší vývoj technických aspektov výrobku alebo technológie (ktorá je napríklad vo fáze prototypu). Cieľom je umožniť účastníkom dosiahnuť viac, ako by mohli uroniť sami.   
Klient začal rozvíjať inovatívny produkt/riešenie a hľadá partnera s konkrétnymi existujúcimi  technologickými kapacitami, aby mu pomohol pokračovať s technologickým vývojom.  Klient začal rozvíjať inovatívny produkt/riešenie a potrebuje technológie, ktoré majú byť vyvinuté, aby mohol pokračovať. Preto hľadajú partnera, ktorý má technické znalosti a je schopný ďalej pomôcť. 
Dlhodobé služby alebo výrobné činnosti  
Dohoda o výrobe: dohoda medzi spoločnosťou, ktorá vyvinula produkt  a výrobcom dohliadajúcim na výrobu tohto produktu. Tieto typy dohôd spadajú len do kategórie technologických profilov/partnerstiev, pokiaľ zahŕňajú určitý prvok odovzdávania skúsenosti, know-how, technológie a/alebo školenia.     
  • Klient ponúka svoje inovatívne výrobné kapacity.
  • Klient vyvinul inovatívny výrobok a chce to mať vyrobené.
Klient požaduje výrobné zariadenia s konkrétnym výrobným technologickým procesom.
Dohoda o službách: dohoda medzi dvoma subjektmi, kde jeden sa zaväzuje poskytovať služby druhému.    
Klient ponúka špecifické technologické služby.  Klient vyžaduje špecifické technologické služby v dlhodobom horizonte. 
 
  27.8.2014 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Technologická spo... | zobrazené: 1821 krát | Zdieľajte na facebooku