Európska cena za podporu podnikania

Európska cena za podporu podnikania sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikov a podnikania v Európe. Toto ocenenie má tiež za cieľ predstaviť príklady najlepších zásad a postupov v podnikaní, zvýšiť povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.

Do súťaže sa môžu zapojiť národné, regionálne a miestne orgány alebo verejno-súkromné partnerstvá zo všetkých členských štátov EÚ, alebo z pridružených krajín v rámcovom programe pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ako je Island, Nórsko, Srbsko alebo Turecko, ktoré sa podieľajú na úspešnej iniciatíve zameranej na naštartovanie ekonomiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. 
Súťaž má dve výberové kolá. Na postup do celoeurópskeho kola je potrebné, aby sa súťažiaci najskôr zúčastnili národného kola súťaže. 

Termín na zaslanie projektov do národného kola je: 29. máj 2015. 

Národná porota vyberie 2 projekty do európskeho kola. Termín na zaslanie projektov do európskeho kola je: 26. jún 2015

Odborná porota napokon vyberie víťazov súťaže, ktorí budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien 19. novembra 2015 v Luxemburgu.

Podrobné informácie o súťaži nájdete na stránke:

Všetky potrebné informácie ohľadom Europskej ceny za podporu podnikania EEPA - Enterprise Europe Promotion Award - prílohy ako je registračný formulár a manuál sú zavesené na webovej stránke: http://www.sbagency.sk/novy-rocnik-sutaze-europska-cena-za-podporu-podnikania#. VOsVu9LriM9

 
  26.2.2015 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Súťaže | zobrazené: 2497 krát | Zdieľajte na facebooku