Horizont 2020, vyhodnotenie programu EK po prvých 100 výzvach k 01.12.2014. Ako dopadlo Slovensko ?

Európska komisia vyhodnotila najväčší program pre výskum a inovácie - Horizont 2020 po prvých 100 výzvach uzatvorených k 01.12.2014. Máme čo dobiehať...

EK zverejnila vyhodnotenie (štatistické údaje) k programu Horizont 2020. Výsledky zverejnené v správe jasne poukazujú na to, že máme čo dobiehať a pravdepodobne pretečie ešte veľa vody pokiaľ sa slová ako výskum, vývoj a inovácie stanú aj na Slovensku realitou nielen predmetom rôznych diskusií.

Priemerný počet oprávnených žiadostí za EÚ 28ku predstavuje 293, pričom za Slovensko to bolo LEN 109 teda ani nie 38 % EÚ priemeru (prepočet na 1,0 mil obyvateľov). Z hľadiska celkového počtu prijatých žiadostí 111 579 za EÚ 28ku alebo 123 334 celosvetovo neprekročili žiadosti s účasťou slovenského zástupcu ani magickú hranicu 1000 žiadostí. Pre porovnanie tí najlepší UK - viac ako 14 tisíc, DE - viac ako 13 tisíc a aby sme teda porovnávali porovnateľné z krajín V4 sme na tom bezkonkurenčne najhoršie. 

Výsledky štatistiky naznačujú, že by sme sa mali slovami básnika : zamyslieť nad tým ...kde zodpovední súdruhovia urobili chybu... 

Komplexná správa EK : 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/horizon_2020_first_results.pdf    


    

 
  14.9.2015 | Autor: Ing. Rastislav Tkáč | RPIC PREŠOV | zobrazené: 1681 krát | Zdieľajte na facebooku