Rodinné podnikanie

Rodinné firmy tvoria viac ako 85% všetkých spoločností v Európe, ktoré vytvárajú viac ako 60% pracovných miest v súkromnom sektore. Ich rozsah je od živnostníkov až po veľké medzinárodné spoločnosti. Bez ohľadu, či sú tieto firmy veľké alebo malé, zohrávajú v hospodárstve EÚ významnú úlohu, ktorej si je Európska komisia plne vedomá. V tejto súvislosti je snahou Európskej komisie propagovať a podporovať tvorbu podnikateľského prostredia, v ktorom majú rodinné firmy priestor rásť a rozvíjať sa.

Spoločná európska definícia rodinnej firmy 

  • Väčšina rozhodovacích práv je vo vlastníctve ľudí, ktorý založili firmu, alebo vo vlastníctve osôb, ktoré nadobudli kapitálový podiel v podniku, alebo vo vlastníctve manželky/manžela, rodičov, detí alebo priamych následníkov detí
  • Väčšina rozhodovacích práv je nepriamych alebo priamych.
  • Aspoň jeden zástupca rodiny alebo jeho príbuzný je formálne zahrnutý do riadenia firmy.
  • Spoločnosti obchodované na burze spĺňajú podmienku rodinnej firmy, ak osoba, ktorá založila alebo získala firmy (podiel na kapitáli) alebo jej rodina, či nasledovníci vlastní 25% rozhodovacích práv na základe podielu na kapitáli.

Hlavné výzvy, ktorým čelia rodinné firmy 

  • Politici si nie sú dostatočne vedomí toho, že rodinné firmy majú svoje špecifické potreby, ani dostatočne nevnímajú ich dôležitosť pre hospodárstvo a sociálnu oblasť štátu.
  • Prístupnosť k financiám a daňové záležitosti. 
  • Dôležitosť pripraviť sa na generačný transfer podniku dostatočne skoro
  • Rodinné riadenie – dať do rovnováhy rodinu, vlastníctvo firmy, rodové rozloženie a podnikateľské aspekty.
  • Prilákanie vhodných kvalifikovaných pracovníkov
  • Školenia na rozvoj podnikateľských zručností a vedenia rodinných podnikov.

Činnosti Európskej komisie v oblasti rodinného podnikania

Európska komisia presadzuje a propaguje podnikateľské prostredie, ktoré by bolo vhodné pre rodinné firmy, pomáha šíriť informácie a výmenu príkladov najlepšej praxe medzi krajinami. Taktiež nabáda národné vlády, aby prijali opatrenia v oblasti daňovej politiky a podnikateľského práva smerujúce k vytvoreniu a zlepšovaniu podmienok pre rodinné podnikanie ako aj, aby podporovali vzdelávanie podnikateľov rodinných firiem.

Aktivity Európskej komisie a Európskeho parlamentu

Asociácie rodinného podnikania

K najznámejším sieťam zameraným na rodinné podnikanie patria nižšie uvedené, avšak medzi svojimi členmi zatiaľ zástupcov zo Slovenska nemajú. 

Rodinné podnikanie na Slovensku

Na Slovensku doposiaľ neexistuje platná špecifická právna úprava rodinného podnikania, aj keď prvý návrh zákona o rodinnom podnikaní už v politickom spektre vznikol. Problematikou rodinného podnikania sa zaoberajú štúdie, ktoré boli realizované v rokoch 20112014.

 
  26.2.2016 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Podnikanie na jed... | zobrazené: 2114 krát | Zdieľajte na facebooku