Prax v Enterprise Europe Network

Študenti vysokých škôl, zaujímate sa o EÚ a podnikanie? Chcete na vlastnej koži okúsiť, aké je to pracovať v inštitúcii, ktorá pracuje pod záštitou Európskej komisie? Chcete byť užitočný/á?

RPIC Prešov – člen Enterprise Europe Network Vám umožní získať prax pred nástupom do Vášho prvého stáleho zamestnania. Sami si zvolíte koľko chcete pracovať, ako často chcete pracovať, dôležité je, aby to bolo pravidelne. Môžte si u nás spraviť diplomovku, bakalársku, či semestrálnu prácu.

Výhody:

 • získate prax v inštitúcii spolupracujúcej s Európskou komisiou, Generálnym riaditeľstvom pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
 • oboznámite sa s fungovaním oficiálnej siete Európskej komisie pre podporu podnikania
 • získate naše odporúčanie pre ďalších zamestnávateľov
 • zlepšíte si zručnosti v oblasti práce s počítačom
 • budete mať možnosť komunikovať s ľuďmi z rôznych európskych krajín
 • budete môcť využiť informačné zdroje Enterprise Europe Network pre diplomovú/semestrálnu/ročníkovú prácu
 • zistíte, čo je na európskom trhu a za jeho hranicami žiadané

Náplň práce:

 • vyhľadávanie potenciálnych partnerov z databáz a rôznych web stránok
 • zodpovedanie rôznorodých otázok zahraničných partnerov a podnikateľov
 • preklady ponúk zahraničných podnikateľov pre spoluprácu so slovenskými podnikmi
 • spracovanie materiálov na rôzne témy zamerané na podnikateľov
 • ďalšie podľa potrieb a Vašej šikovnosti

Predpoklady:

 • znalosť anglického jazyka je nevyhnutnosťou
 • ovládanie práce s PC (MS Office)
 • štúdium na vysokej škole
 • flexibilnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, optimizmus
 • záujem o tematiku EÚ a podnikateľské témy

Profesijný životopis zasielajte na een@rpicpo.sk.

Čo povedali absolventi o praxi v RPIC Prešov?

1. Čo Vám dala prax v RPIC Prešov – Enterprise Europe Network?

Prax mi dala skúsenosť s pracovným prostredím a komunikáciou v ňom napr. riešenie konfliktov, skúsenosti s praktickou mailovou a telefonickou komunikáciou a vyhľadávaním informácii na internete a pod.

Prax v RPIC - Enterprise Europe Network mi rozšírila a prehĺbila vedomosti o problematike podnikania v EÚ. Veľkou pridanou hodnotou praxe pre mňa bolo aj získanie cenných kontaktov v rámci siete Enterprise Europe Network a účasť na rôznych vzdelávacích a kooperačných podujatiach. V rámci praxe som si zdokonalila analytické schopnosti pri spracovávaní publikácií pre podnikateľov a taktiež komunikáciu v anglickom jazyku.

Prax v RPIC Prešov bola jedna z mojich prvých pracovných skúseností, kde som mohol aplikovať moje zručnosti s prácou s PC a využiť angličtinu. Počas mojej praxe v RPIC Prešov som si rozšíril moje vedomosti o biznis podpore, podnikaní a legislatíve v EÚ.

2. Prečo by ste odporúčali aj iným študentom absolvovať prax v RPIC Prešov – Enterprise Europe Network?

Pretože je to dobrá praktická pracovná skúsenosť a možnosť kontaktu s inštitúciami EÚ.

Je to jedinečná príležitosť ako si rozšíriť prehľad o dianí v podnikateľskom prostredí EÚ, učiť sa od profesionálov, zdokonaliť si komunikáciu v cudzom jazyku a získať kontakty z rôznych krajín. Prax v Enterprise Europe Network považujem za najlepší štart do pracovnej kariéry v oblasti podnikania na Slovensku aj v zahraničí.

Prácu v RPIC Prešov by som odporučil študentom, lebo si môžu vyskúšať pracovať na zaujímavých projektoch na európskej úrovni, dostať sa do styku s podnikateľskými subjektmi EÚ. Taktiež lokálna knižnica poskytuje neobmedzený prístup k rôznym informáciám, ktoré môžu študenti využiť pre ich ďalšie vzdelanie alebo študijné povinnosti.

3. Využili ste niekedy naše odporúčanie (napr. pri žiadaní o štipendium, zahraničnú stáž, uchádzanie sa o prácu)?

Uvádzam si to v životopise.

Áno, pri uchádzaní sa o prácu.

Odporúčanie z RPIC Prešov som využil pri žiadaní o rôzne stáže/projekty a verím, že aj vďaka tejto praxi som uspel. Z úspešných žiadostí spomeniem Erasmus na Bicocca University v Miláne; bakalárske štúdium na University of Huddersield, Veľká Británia; prax v Commercial Bank of Syria; grant na výskum Japonského bankového sektora; kvôli pracovným povinnostiam som zrušil granty na London South Bank University a University of Economics in Vienna.

 
  10.11.2016 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 1494 krát | Zdieľajte na facebooku