Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EU Intelectual Property Office - EU IPO)

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) zmenil svoj názov a s ním sa mení aj názov ochranných známok a výška poplatkov.

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2015/2424 sa od 23.3.2016 zmenil Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) v španielskom Alicante svoj názov na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EU Intellectual Property Office - EU IPO).

Názov "ochranná známka Spoločenstva (Community Trademark - CTM)" sa rovnako mení a to na "ochranná známka EÚ (EU Trademark - EUTM)".

Do platnosti vstúpila aj nová štruktúra poplatkov.


 
  24.3.2016 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Duševné vlastníctvo | zobrazené: 2186 krát | Zdieľajte na facebooku