Absolventská prax v Enterprise Europe Network

Ste nezamestnaný menej ako 2 roky a máte menej ako 26 rokov? Zaujímate sa o EÚ a podnikanie? Chcete na vlastnej koži okúsiť, aké je to pracovať v inštitúcii, ktorá pracuje pod záštitou Európskej komisie? Chcete byť užitočný/á?

RPIC Prešov – člen Enterprise Europe Network Vám umožní získať prax pred nástupom do Vášho stáleho zamestnania. Pracovať budete 20h týždenne.

Výhody:

 • získate prax v inštitúcii spolupracujúcej s Európskou komisiou, Generálnym riaditeľstvom pre vnútorný trh, podnikanie a priemysel
 • oboznámite sa s fungovaním oficiálnej siete Európskej komisie pre podporu podnikania
 • získate naše odporúčanie pre ďalších zamestnávateľov
 • zlepšíte si zručnosti v oblasti práce s počítačom, budete mať voľný prístup k Internetu
 • budete mať možnosť komunikovať s ľuďmi z rôznych európskych krajín
 • budete môcť využiť informačné zdroje Enterprise Europe Network

Náplň práce:

 • vyhľadávanie potenciálnych partnerov z databáz a rôznych web stránok
 • zodpovedanie rôznorodých otázok zahraničných partnerov a podnikateľov
 • preklady ponúk zahraničných podnikateľov pre spoluprácu so slovenskými podnikmi
 • spracovanie materiálov na rôzne témy zamerané na podnikateľov
 • ďalšie podľa potrieb a Vašej šikovnosti

Predpoklady:

 • znalosť anglického jazyka je nevyhnutnosťou
 • ovládanie práce s PC (MS Office)
 • občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie
 • flexibilnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, optimizmus
 • záujem o tematiku EÚ a podnikateľské témy

Profesijný životopis zasielajte na een@rpicpo.sk.

Čo povedali absolventi o praxi v RPIC Prešov?

1. Čo Vám dala prax v RPIC Prešov – Enterprise Europe Network?

Prax mi dala skúsenosť s pracovným prostredím a komunikáciou v ňom napr. riešenie konfliktov, skúsenosti s praktickou mailovou a telefonickou komunikáciou a vyhľadávaním informácii na internete a pod.

Prax v RPIC - Enterprise Europe Network mi rozšírila a prehĺbila vedomosti o problematike podnikania v EÚ. Veľkou pridanou hodnotou praxe pre mňa bolo aj získanie cenných kontaktov v rámci siete Enterprise Europe Network a účasť na rôznych vzdelávacích a kooperačných podujatiach. V rámci praxe som si zdokonalila analytické schopnosti pri spracovávaní publikácií pre podnikateľov a taktiež komunikáciu v anglickom jazyku.

Prax v RPIC Prešov bola jedna z mojich prvých pracovných skúseností, kde som mohol aplikovať moje zručnosti s prácou s PC a využiť angličtinu. Počas mojej praxe v RPIC Prešov som si rozšíril moje vedomosti o biznis podpore, podnikaní a legislatíve v EÚ.

2. Prečo by ste odporúčali aj iným študentom absolvovať prax v RPIC Prešov – Enterprise Europe Network?

Pretože je to dobrá praktická pracovná skúsenosť a možnosť kontaktu s inštitúciami EÚ.

Je to jedinečná príležitosť ako si rozšíriť prehľad o dianí v podnikateľskom prostredí EÚ, učiť sa od profesionálov, zdokonaliť si komunikáciu v cudzom jazyku a získať kontakty z rôznych krajín. Prax v Enterprise Europe Network považujem za najlepší štart do pracovnej kariéry v oblasti podnikania na Slovensku aj v zahraničí.

Prácu v RPIC Prešov by som odporučil študentom, lebo si môžu vyskúšať pracovať na zaujímavých projektoch na európskej úrovni, dostať sa do styku s podnikateľskými subjektmi EÚ. Taktiež lokálna knižnica poskytuje neobmedzený prístup k rôznym informáciám, ktoré môžu študenti využiť pre ich ďalšie vzdelanie alebo študijné povinnosti.

3. Využili ste niekedy naše odporúčanie (napr. pri žiadaní o štipendium, zahraničnú stáž, uchádzanie sa o prácu)?

Uvádzam si to v životopise.

Áno, pri uchádzaní sa o prácu.

Odporúčanie z RPIC Prešov som využil pri žiadaní o rôzne stáže/projekty a verím, že aj vďaka tejto praxi som uspel. Z úspešných žiadostí spomeniem Erasmus na Bicocca University v Miláne; bakalárske štúdium na University of Huddersield, Veľká Británia; prax v Commercial Bank of Syria; grant na výskum Japonského bankového sektora; kvôli pracovným povinnostiam som zrušil granty na London South Bank University a University of Economics in Vienna.

 
  12.9.2016 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Iné | zobrazené: 1965 krát | Zdieľajte na facebooku