Povinnosti hosťujúceho zamestnávateľa na Slovensku

V prípade, že spolupracujete so zahraničnou firmou, ktorá vysiela zamestnanca na územie Slovenskej republiky, táto firma má na Slovensku presne stanovené povinnosti. Upozornite ich na to.

Hosťujúci zamestnávateľ t.j. zahraničný zamestnávateľ vysielajúci zamestnanca na výkon práce z iného členského štátu EÚ na územie SR má povinnosť:

  • oznámiť vyslanie prostredníctvom portálu Národného inšpektorátu práce
  • uchovávať dokumenty v mieste vyslania t.j. na Slovensku (pracovná zmluva, evidencia pracovného času, doklady o mzde) 
  • predložiť dokumenty inšpektorátu práce na požiadanie a doručiť ich aj po skončení vyslania (preložené do slovenčiny)
 
  28.10.2016 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Podnikanie na jed... | zobrazené: 2297 krát | Zdieľajte na facebooku