Nelegálne zamestnávanie a zákaz prijať službu/ prácu

Zákonom č. 82/2005 Z. z. (§ 7b) o nelegálnom zamestnávaní a nelegálnej práci sa zakazuje prijať od dodávateľa cezhraničnú službu alebo prácu prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú dodávateľ nelegálne zamestnáva. Aj toto by ste mali zahrnúť do svojich otázok, zmlúv so zahraničnými subjektami, ak majú u Vás pracovníka na dobu sumárne dlhšiu ako 5 dní v rámci 12 mesiacov od kedy bola služba poskytnutá prvý krát alebo o vnútroštátna alebo cezhraničná dodávka práce (dočasné pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi)5 dní môže byť rozložených 5x po jednom dni, najskôr 2 dni, potom 3 dni a pod. , avšak v priebehu 12 mesiacov nesmie ich byť spolu viac ako 5.

Pýtajte sa svojho zahraničného partnera, či ľudia vysielaní do Vášho podniku majú uzavreté pracovné zmluvy, a v prípade ak ide o osoby, ktoré nie sú občanmi EÚ krajín aj na to, či majú povolenie na pobyt na území EÚ. Inšpektoráty práce úzko spolupracujú s Cudzineckou políciou. Nebuďte prekvapení, ak takéto otázky dostanete od zahraničného partnera, ak budete svojich zamestnancov vysielať do zahraničia.

 
  28.10.2016 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Podnikanie na jed... | zobrazené: 2058 krát | Zdieľajte na facebooku