16.2.2017: Seminár: Ako uplatniť daňový odpočet na výskum a vývoj čisto, efektívne a spoľahlivo

Prebieha vo vašej firme niektorá z nižšie uvedených aktivít?

  • Vývoj materiálov, výrobkov, zariadení, systémov, metód a procesov
  • Výskum neprebádaných javov a získanie nových poznatkov
  • Výpočty, návrhy, simulácie, hypotézy, zber dát
  • Konštrukcia, programovanie, projektovanie, šľachtenie
  • Výroba funkčných prototypov, skúšobných zariadení a modelov
  • Skúšky, skúšobné prevádzky, overovacie série, klinické štúdie

Tak potom sa príďte dozvedieť viac o možnostiach odpočtu nákladov na tieto aktivity z daní. Viacero firiem už takto ušetrilo nie málo tisíc eur. Nechajte peniaze vo firme, nech pracujú pre Vás. Čo je k tomu potrebné, ako sa to dá sa dozviete na našom seminári od odborníka, ktorý túto problematiku rieši už niekoľko rokov.

Čas  Téma 
10:00– 10:15 Predstavenie činnosti RPIC Prešov a siete Enterprise Europe Network, POD, TED, kooperačné podujatia a stážové programy
10:15– 11:45 Ako uplatniť daňový odpočet na výskum a vývoj čisto, efektívne a spoľahlivo
Pre koho je daňová podpora určená a ktoré podniky podporu už využili? 
Koľko peňazí je možné ušetriť a ako podpora funguje? 
Ktoré projekty je možné podporiť a ako si podporu obhájiť pri kontrole? 
11:45  Diskusia a individuálne konzultácie s lektorom

Prihlásiť sa je možné on-line vyplnením prihlášky do 13.2.2017.
Seminár sa koná v rámci aktivít siete Enterprise Europe Network a je pre podnikateľské subjekty zdarma.

Začnite tento deň inšpiratívnymi biznis raňajkami.

 
  17.1.2017 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 1273 krát | Zdieľajte na facebooku