MH SR pripravuje ďalšiu výzvu pre MSP na obstaranie výrobných zariadení, zariadení na poskytovanie služieb alebo softvéru.

Očakávané vyhlásenie výzvy je v septembri 2017.

Objem alokovaných zdrojov pre výzvu by mal byť 50 mil. eur.

Špecifický cieľ: 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
Zameranie výzvy: Podpora inovácií v existujúcich mikro-, malých a stredných podnikoch

S prípravou projektov pre výzvu Vám radi pomôžu pracovníci RPIC Prešov.

 
  7.8.2017 | Autor: sekcia finančných služieb | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 1178 krát | Zdieľajte na facebooku