Štruktúra čerpania finančných prostriedkov na technológie zo Štrukturálnych fondov EÚ

Prehľad čerpania finančných prostriedkov na obstaranie nových technológií pre malých a stredných podnikateľov v rámci Operačného programu Výskum a inovácie.

Prinášame Vám štruktúrovaný prehľad čerpania finančných prostriedkov na obstaranie nových technológií pre malých a stredných podnikateľov v rámci Operačného programu Výskum a inovácie. V súčasnosti sa pripravuje nová schéma pre malé a stredné podniky s cieľom zvýšenia ich konkurencieschopnosti prostredníctvom zavádzania inovatívnych technológií do výrobného procesu. O jej spustení Vás budeme priebežne informovať.


   Zdroj: www.ITMS2014.sk


  Zdroj: www.GrantExpert.sk

  Zdroj: www.GrantExpert.sk

 
  10.8.2017 | Autor: Sekcia finančných služieb | INÉ VÝZVY | zobrazené: 1788 krát | Zdieľajte na facebooku