Verejná konzultácia Európskej komisie zameraná na tému zdaňovania digitálnej ekonomiky

Zdaňovanie digitálnej ekonomiky sa stalo naliehavou otázkou - politicky aj ekonomicky. Európska komisia preto spustila verejnú konzultáciu s cieľom získať názory na to, ako zabezpečiť, aby bola digitálna ekonomika zdanená spravodlivo a s ohľadom na rast.

Regionálne poradenské a informačné centrum v Prešove si Vás dovoľuje osloviť s prosbou o vyplnenie on-line dotazníka Európskej komisie, ktorý je zameraný na tému zdaňovania digitálnej ekonomiky.

Cieľom tejto iniciatívy je definovať prístup k zdaňovaniu digitálnej ekonomiky. Tento prístup by mal napĺňať ciele spravodlivejšieho a účinnejšieho zdaňovania, podporovať verejné príjmy a rovnaké podmienky pre všetky podniky. Mala by tiež uľahčiť efektívne zdanenie, podporujúce rast a konkurencieschopnosť EÚ prostredníctvom jednotného digitálneho trhu.

Komisia má osobitný záujem zhromaždiť názory na hlavné problémy týkajúce sa zdaňovania digitálnej ekonomiky, členských štátov a podnikov. Požaduje tiež spätnú väzbu na možné riešenia týchto problémov - cielených, dočasných opatrení a komplexných dlhodobých riešení. Táto verejná konzultácia sa bude podieľať na prebiehajúcej práci na návrhoch digitálneho zdaňovania na budúci rok a bude trvať do 3. januára 2018.

On-line dotazník je momentálne k dispozícii v anglickej verzii, do polovice novembra by mala byť dostupná aj slovenská verzia dotazníka. Vyplnenie Vám zaberie cca. 20 minút. Takto Vám prinášame možnosť zapojiť sa a ovplyvniť tvorbu európskej legislatívy aj z pohľadu vás - podnikateľov.

Link na dotazník: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Digital_economy 

 
  31.10.2017 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 2075 krát | Zdieľajte na facebooku