Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2018

Ministerstvo hospodárstva zverejnilo harmonogram výziev v rámci operačného programu výskum a vývoj. Výzvy v roku 2018 budú zamerané na:

  • Podporu inteligentných inovácií v priemysle
  • Podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja
  • Podporu výskumných a vývojových aktivít v podnikoch alebo v zoskupeniach podnikov
  • Podporu zapájania MSP do programov EÚ
  • Podporu sieťovania podnikov
  • Podporu využitia nových nápadov v hospodárstve – schéma SBIR
  • Využívanie sociálnych inovácií v prostredí MSP
  • Podporu tvorby alternatívnych obchodných platforiem
Kedy by mali byť jednotlivé výzvy zverejnené nájdete v harmonograme. Pracovníci RPIC Prešov Vám radi pomôžu s prípravou projektov pre jednotlivé výzvy, kontaktujte nás.
 
  16.11.2017 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 603 krát | Zdieľajte na facebooku