10.5.2018: Akadémia on-line marketingu pre podnikateľov

RPIC Prešov a agentúra PROMISEO Vás pozývajú na Akadémiu on-line marketingu pre podnikateľov, ktorá sa uskutoční vo forme školení v dňoch 23.2., 7.3., 22.3. a 5.4.2018, vždy v čase 9:00-13:00 hod., v priestoroch RPIC Prešov.

Akadémia on-line marketingu pozostáva z na seba nadväzujúcich praktických školení, v rámci ktorých Vás prevedieme možnosťami, ktoré ponúka súčasný on-line priestor a naučíme Vás ich využívať. V dnešnej dobe sú užívatelia na webe už nielen pasívnymi príjemcami informácií, ale obsah aj sami vytvárajú. Z toho dôvodu je na webe stále viac a viac dát. Práve preto je potrebné odlíšiť sa a vybočiť z davu. Nestačí mať „aspoň nejaký web“, potrebujete mať responzívny web a oslovovať tak zákazníkov bez rozdielu práve využívaného zariadenia.

Nestačí mať dobrý produkt, je potrebné ho v online svete predať.

Online marketing ponúka obrovské možnosti na kreatívne, efektívne a úspešné kampane. Hlavnou výhodou týchto reklám je pritom ich merateľnosť - analytika, štatistiky, vyhodnocovanie a presné zacielenie cieľovej skupiny.

Akadémia on-line marketingu je určená ambicióznym firmám, ktoré chcú expandovať do zahraničia.

Tematické okruhy školení

1. Webdesign - personalizované školenie s príkladmi – 23.2.2018

 1. Poznanie zákazníka
 2. Navigácia
 3. Responzívna verzia
 4. Kontaktné formuláre
 5. Checkout
 6. Záverečná diskusia

2. Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) - teoretické školenie – 7.3.2018

 1. Vstupné informácie - diagram SEO procesu
 2. Vysvetlenie jednotlivých častí SEO procesu
 3. On-page faktory
 4. Off-page faktory (linkbuilding a linkbaiting)
 5. Nové vychytávky v SEO a ich využitie
 6. Google Analytics - Nastavenie a sledovanie jednoduchých konverzií
 7. Záverečná diskusia

3. Facebook a copywriting - personalizované školenie s príkladmi -22.3.2018

 1. Správanie užívateľov online
 2. Pravidlá copywritingu – ako písať
 3. Založenie a nastavenie fanpage na Facebooku
 4. Tvorba obsahu na fanpage
 5. Najnovšie trendy na Facebooku
 6. Instagram
 7. Záverečná diskusia

4. Google AdWords - personalizované školenie s príkladmi – 5.4.2018

 1. Čo je to PPC reklama?
 2. Vyhľadávacia sieť a Shopping kampane
 3. Remarketing
 4. Analytika a vyhodnocovanie kampaní
 5. Ako si vybrať krajiny na export do zahraničia
 6. Záverečná diskusia

5. Video kampane – 10.5.2018

 1. Prečo video - úvodné informácie zo sveta on-line videa
 2. Formy videa a ich využitie
 3. Kamera a strih - praktická ukážka
 4. On-line video kampane - ako k nim pristupovať, aby ste získali maximum
 5. Záverečná diskusia

O vzdelávacom programe:

Vzdelávací program sa realizuje prostredníctvom jednotlivých tematicky nadväzujúcich školení v trvaní 4-5 hodín. Odporúčame, aby ho účastník absolvoval ako celok a nestriedali sa na seminároch rôzni ľudia z firmy. Viacerí účastníci za jednu firmu sú vítaní, ľahšie tak naštartujú zmeny vo firme, avšak uprednostnený bude 1 účastník za firmu, v prípade nenaplnenia kapacity aj viacerí. Kapacita obmedzená na 20 osôb.

Cieľová skupina:

Akadémia on-line marketingu pod vedením špecialistov z agentúry Promiseo je určená pre majiteľov firiem, pracovníkov v oblasti marketingu a predaja, ktorí chcú získať základný prehľad o možnostiach on-line marketingu v štyroch hlavných okruhoch: Web design, Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO), Facebook a copywriting, Google AdWords, Video kampane. Väčšina školení bude personalizovaná a postavená na konkrétnych príkladoch ako využívajú on-line priestor zúčastňujúce sa vybrané firmy a ako ho môžu využívať lepšie, aby získali viac zákazníkov.

O školiteľskej firme:

Promiseo je online marketingová agentúra sídliaca v Košiciach, ktorá pôsobí najmä v CEE regióne, no postupne rozširuje svoju klientelu aj o spoločnosti zo západnej Európy a USA. Ponúka komplexné produkty a služby, ktoré personalizuje podľa požiadaviek klienta. Riešenia agentúry umožňujú prinášať na trh lokálne a zahraničné projekty, zvyšovať návštevnosť webstránok, konverzný pomer, ale aj povedomie o značke. Promiseo je kľúčový Google Partner, člen Košice IT Valley a Americkej obchodnej komory.

Lektori:

Martin Hvizdoš – špecialista na on-line marketing
Matúš Szepeši – špecialista na SEO
Martin Kušnír – špecialista na PPC
Samuel Biroš – špecialista na sociálne médiá
Michal Smoleň - špecialista na tvorbu videí

Zmena lektorov vyhradená.

Účastnícky poplatok:

Účasť na školeniach č. 1 - 4 v rámci Akadémie on-line marketingu je pre ambiciózne malé a stredné firmy s potenciálom medzinárodného rastu ZDARMA*

Účastnícky poplatok za školenie č. 5 je 19 eur - 1 osoba, 29 eur - 2 osoby, 39 eur - 3 osoby za firmy s DPH.

(*Organizátori si vyhradzujú právo fakturovania sankčného poplatku vo výške 120,00 € s DPH/prihlásený účastník/školenie v prípade, že sa prihlásený účastník nezúčastní školenia a ani nepošle za seba náhradu.)

Vzdelávací program sa realizuje v rámci aktivít siete Enterprise Europe Network spolufinancovanej zo zdrojov EÚ.

Prihláška:

Prihláška na školenia č. 1 až 4.

Prihláška na školenie č. 5

Inovujte, konkurujte, predbehnite!

 
 • akademia_online_marketingu_letak
  29.1.2018 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 2517 krát | Zdieľajte na facebooku