Finančné služby

RPIC Prešov sa stal členom European Microfinance Network

European Microfinance Network je európskou sieťou finančných a mikropôžičkových inštitúcii so sídlom v Bruseli.

Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov vstúpilo v januári 2018 do European Microfinance Network (EMN) a stalo sa tak spolu s Tatra bankou druhým členom tejto siete zo Slovenska. Svojím vstupom tak výrazne posilňuje rozvoj mikropôžičkových služieb v regióne východného Slovenska.

European Microfinance Network je európskou sieťou pre mikrofinancovanie so sídlom v Bruseli, ktorá združuje 109 finančných a mikropôžičkových inštitúcii. Jej poslaním je podporovať sektor mikrofinancovania, uľahčiť budovanie kapacít na európskej úrovni prostredníctvom podpory transparentnosti, osvedčených postupov, dobrej správy vecí verejných a výskumu medzi organizáciami so sociálnymi cieľmi, ktoré poskytujú finančné služby pre sociálne odkázané osoby alebo organizáciami, ktoré uľahčujú prístup k takýmto službám.

Cez nástroje mikrofinancovania pre cieľové skupiny takto mikropôžičkové inštitúcie bojujú proti sociálnemu vylúčeniu vytváraním podmienok pre samozamestnanie a vznik mikropodnikov. 

Viac informácií o EMN na stránke https://www.european-microfinance.org/.

 
  • EMN
  9.2.2018 | Autor: Sekcia finančných služieb | Mikropôžičky | zobrazené: 2606 krát | Zdieľajte na facebooku