Verejná konzultácia o pravidlách EÚ pre výrobky používané pri výstavbe budov a infraštruktúry

Regionálne poradenské a informačné centrum v Prešove si Vás dovoľuje osloviť s prosbou o vyplnenie on-line dotazníka Európskej komisie, ktorý je zameraný na výrobky používané pri výstavbe budov a infraštruktúry.

Termín: do 16. apríla 2018

Cieľová skupina: všetci občania a firmy, užívatelia koncových stavebných výrobkov, výrobcovia, dovozcovia, distribútori, stavitelia, dizajnéri, dodávatelia, technické, normalizačné a skúšobné orgány, zástupcovia stavebných robotníkov atď.

Cieľ konzultácie: získať názory a spätnú väzbu na Nariadenie o stavebných výrobkoch č. 305/2011.

Cieľom nariadenia o stavebných výrobkoch je vytvoriť jednotný trh pre výrobky používané pri výstavbe budov a infraštruktúry. Na tento účel sa ustanovujú pravidlá hodnotenia výkonnosti stavebných výrobkov a oznamovania výsledkov hodnotenia prostredníctvom spoločného technického jazyka (pozostávajúceho predovšetkým z harmonizovaných európskych noriem a európskych hodnotiacich dokumentov), ktoré sa majú používať všade v EÚ. 

Stavebné výrobky posudzované v súlade s pravidlami KPR majú označenie CE. Krajiny EÚ môžu slobodne stanoviť pravidlá pre návrh a bezpečnosť budov a infraštruktúrnych prác, ak tak urobia použitím spoločného technického jazyka CPR pre výrobky označené značkou CE. Cieľom je zabezpečiť, aby odborníci, verejné orgány a spotrebitelia mali k dispozícii spoľahlivé a porovnateľné informácie o výkonnosti stavebných výrobkov, aby mohli porovnávať výkonnosť výrobkov od rôznych výrobcov v rôznych krajinách.

Dotazník prosím vyplňte TU

V prípade zapojenia sacdo konzultácie nám prosím dajte vedieť na een@rpicpo.sk.  

 
  2.3.2018 | Pridal: Z. Hudacká | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 1158 krát | Zdieľajte na facebooku