Nová výzva na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko–výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov

Oprávnené projekty sú projekty, ktoré prispievajú k zvyšovaniu konkurencieschopnosti príjemcu pomoci prostredníctvom inovácie produktov, služieb a procesov ako odborné štúdie, metodiky, rôzne merania parametrov a analytické výstupy pre potreby MSP s priamym dosahom na výrobnú prax, a to najmä z oblasti:

  • strojárstva a automatizácie, 
  • potravinárstva a biochémie, 
  • sociálnych inovácií, 
  • stavebníctva, 
  • chémie a agrochémie, 
  • elektrotechniky/elektroniky a informačno-komunikačných technológií. 
Celková nominálna hodnota vouchera je maximálne 5 000 eur (bez DPH). Maximálna intenzita pomoci je 100 % z oprávnených výdavkov. Žiadosti o podporu môžu fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú registrované na území Slovenskej republiky a vykonávajú podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky, predkladať na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v termíne do 11. júna 2018.
  

Viac info: https://www.mhsr.sk/uploads/files/aoaqR8hp.pdf

 
  23.5.2018 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 676 krát | Zdieľajte na facebooku