Kreatívne vouchre pre MSP

Mikro, malí a strední podnikatelia môžu získať kreatívne vouchre (poukazy) na rozvoj svojho podnikania. Aktivity, na ktoré sú určené - architektúra, dizajn, marketing a reklama, programovanie. Pozrite si zoznam dodávateľov týchto služieb, z ktorých si môžete vybrať a aktuálne termíny výziev. Podnikatelia najskôr zaplatia celú zákazku a po predložení kompletnej dokumentácie im implementačná agentúra SIEA voucher preplatí. Voucher je možné použiť na nižšie uvedené činnosti.

 • Architektúra
 1. ARCHITEKTONICKÉ KONZULTÁCIE A PORADENSTVO
 2. OVEROVACIE A IDEOVÉ ŠTÚDIE – ARCHITEKTONICKÉ, INTERIÉROVÉ, KRAJINÁRSKO-ZÁHRADNÉ (Príklady:Overovacia štúdia novostavby predajne ABC. Varianty prestavby a interiérových úprav administratívnych priestorov firmy XY. Koncept fasádnych úprav výrobnej haly NN. Štúdia úprav spevnených a sadových plôch na pozemku prevádzkovej budovy Q)
 3. NÁVRHOVÉ ŠTÚDIE– ARCHITEKTONICKÉ, INTERIÉROVÉ, KRAJINÁRSKO-ZÁHRADNÉ (Príklady: Projekt interiérových úprav predajne ZZ. Projekt úprav spevnenýcha sadových plôch okolia prevádzkovej budovy QR. Dokumentácia na ohlásenie údržby fasády a stavebných úprav administratívnej budovy firmy CC. Projekt predajného stánku MN. Návrh reklamného pútača na vjazde do výrobného areálu firmy QQ.)
 4. NÁVRHOVÉ DOKUMENTÁCIE – ARCHITEKTONICKÉ, INTERIÉROVÉ, KRAJINÁRSKO-ZÁHRADNÉ (Príklady: Novostavba prevádzkovej budovy fy XX – DÚR. Návrh športového areálu DD – DÚR.)
Pozrite si aké sú oprávnené činnosti.

V rámci vouchra je možné získať pomoc vo výške 50% nákladov do výšky max. 10.000 eur. Rezerváciu zdrojov je možné urobiť do 11.09.2019.

 • Dizajn 
 1. Produktový
 2. Interiérový
 3. Komunikačný (vizuálna identita značky: logo, logo manuál, firemné tlačoviny (stationery) dizajn manuál a pod. ; obalový dizajn pre produkt, vrátane funkčného prototypu; orientačné systémy pre budovy alebo služby, súbor ikon; tvorba autorského písma, vytvorenie fontu (elektronickej podoby); ilustrácia pre komerčné účely; komunikačné tlačoviny ako letáky, plagáty, pozvánky, vstupenky a pod. ; dizajn reklamných formátov ako inzercia, billboard a pod. ; dizajn elektronických komunikačných formátov ako sú bannery, posty pre sociálne siete a pod. ; dizajn webstránok a UX (bez programovania); signmaking pre predajne a iné priestory, veľkoplošné nástenné aplikácie;korporátne tlačoviny ako katalógy, výročné správy a pod. ; knižné publikácie; dizajn darčekových a reklamných predmetov (merchandising); dizajn dopravných prostriedkov ako sú polepy, aplikácie brandingu a pod. , multimediálny dizajn v kontexte komunikačného dizajnu; dizajn webových stránok, internetových bannerov a iných foriem multimediálnej propagácie; dizajn mobilných aplikácií, multimediálna infografika, dizajn navigačných systémov; dizajn hier, e-learningových systémov, e-kníh, sociálnych sietí na internete; animácia, VJ-ing, interaktívne inštalácie v kontexte komunikačného dizajnu.)
 4. módne návrhárstvo

V rámci vouchra je možné získať pomoc vo výške 50% nákladov do výšky max. 5.000 eur. Rezerváciu zdrojov je možné urobiť do 11.09.2019.

 • Reklama a marketing
 1. POSKYTOVANIE PORADENSTVA A KONZULTÁCIE V OBLASTI KOMUNIKÁCIE, REKLAMY A MARKETINGU
 2. TVORBA REKLAMNÝCH KAMPANÍ
 3. PRODUKTOVÝ A OBALOVÝ DIZAJN
 4. TVORBA DIGITÁLNYCH KOMUNIKAČNÝCH KAMPANÍ A NÁSTROJOV A SPRÁVA SOCIÁLNYCH SIETÍ AKO SÚČASŤ KOMUNIKAČNEJ STRATÉGIE
Pozrite si, aké sú oprávnené činnosti.
V rámci vouchra je možné získať pomoc vo výške 50% nákladov do výšky max. 5.000 eur. Rezerváciu zdrojov je možné urobiť do 11.09.2019.
 
 • Programovanie
 1. POČÍTAČOVÉ PROGRAMOVANIE A PORADENSTVO TÝKAJÚCE SA POČÍTAČOVÉHO PROGRAMOVANIA (Príklady: Poradenstvo, návrh a programovanie novej webovej stránky, e-shopu alebo mobilnej aplikácie. Proces dizajnu a programovanie webovej alebo mobilnej aplikácie. Výber vhodných nástrojov, ich implementácia, nasadenie analytických nástrojov a testovanie v priebehu 3 mesiacov.)

V rámci vouchra je možné získať pomoc vo výške 50% nákladov do výšky max. 5.000 eur. Rezerváciu zdrojov je možné urobiť do 11.09.2019.
 
  10.9.2018 | Autor: sekcia podpory podnikania v EÚ | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 1732 krát | Zdieľajte na facebooku