Verejná konzultácia k rámcu EÚ pre výrobnú politiku

Do 24.1.2019 môžete vyjadriť svoj názor v otvorenej verejnej konzultácii k rámcu EÚ pre výrobnú politiku, ktorý prispieva k obehovej ekonomike.

Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov si Vás dovoľuje osloviť s prosbou o vyplnenie on-line dotazníka Európskej komisie, ktorý je zameraný na výrobnú politiku. Do konzultácie sa môžete zapojiť formou online dotazníka

Termín: 29.11. 2018 - 24.1. 2019

Cieľová skupina: Všetci občania a firmy (vzhľadom na ich dôležitú úlohu pri nákupe, používaní, konzumácii a vyradení výrobkov), národné a regionálne orgány v členských štátoch, ktoré majú skúsenosti s uplatňovaním politiky EÚ v oblasti výrobkov, ako aj povedomie o vplyvoch výrobkov vo svojich krajinách alebo regiónoch.

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám možnosť vyjadriť názor a lepšie pochopiť dôvody, na základe ktorých sa prijímajú rozhodnutia týkajúce sa výrobkov. Tiež získať informácie a poznatky o vplyvoch produktov, skúsenosti s uplatňovaním politiky EÚ v oblasti výrobkov.

Politiky EÚ ovplyvňujú výrobky na trhu EÚ mnohými rôznymi spôsobmi. Občania vo svojej úlohe spotrebiteľov nakupujú, používajú a zlikvidujú výrobky. Podniky a priemyselné odvetvia sa podieľajú na všetkých fázach životného cyklu, vrátane konštrukcie, výroby, dovozu / vývozu, nákupu, spotreby a recyklácie / nakladania s odpadom na konci životnosti výrobku. Všetci prijímajú rozhodnutia týkajúce sa produktov založené na určitých vnímaniach, pod vplyvom stimulov a obmedzení stanovených (okrem iného) v politikách EÚ. Preto je nevyhnutné získať názory širokej škály zainteresovaných strán o týchto vnímaniach a stimuloch, najmä tých, ktoré súvisia s politikami EÚ v oblasti výrobkov. To pomôže zistiť, do akej miery súčasný rámec politiky EÚ v oblasti výrobkov podporuje obehovú ekonomiku a aký potenciál existuje na zvýšenie tohto príspevku.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2409307/public-consultation_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA een@rpicpo.sk

Ďakujeme!

 
  12.12.2018 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 1134 krát | Zdieľajte na facebooku