Zmysel, vízia, stratégia, ciele

Dňa 14.3.2019 sa v Prešove uskutočnilo prvé školenie v rámci akadémie vnútrofiremného rastu Ako NALADIŤ firmu na RAST a pracovať MENEJ. Jeho cieľom bolo hlbšie preniknúť do zákonitostí rastu firmy a následne rozšíriť obzory majiteľov firiem načo všetko vo firme má dopad ujasnený zmysel, vízia, stratégia a ciele firmy. Zmysel a cieľ je potrebné mať jasný a zrozumiteľný už od začiatku a hlboko ich zakoreniť vo firme tak, aby boli všade prítomné.

Počas školenia účastníci preberali z teoretického a praktického hľadiska nasledujúce témy:

 • Rast firmy, jeho fázy a bariéry
 • Zmysel firmy a jej vízia - pohon rastu firmy
 • 7 vrstiev zrozumiteľnej stratégie
 • Jednostranový strategický plán

Školenia sa zúčastnilo 23 zástupcov firiem. Ako vyplynulo z dotazníkov po skončení školenia, z nich 100% bolo spokojných s celkovou organizáciou školenia a s lektorom a 100% zúčastnených si myslí, že získané poznatky využije vo svojej ďalšej práci.

Za najzaujímavejšie časti resp. témy školenia označili účastníci:

 • Delegovanie
 • Tvorba stratégie
 • Dostávanie stratégie medzi ľudí
 • Rast
 • Zmysel a cieľ - pochopil som, že toto vedie k samostatnosti zamestnancov a zároveň aj pre klientov
 • Správne koncepčne uchopený prístup, ktorý začína zmyslom a pokračuje ďalej
 • Zefektívni proces a zober si hodnotu
 • Všetko
 • Ciele, veľký bláznivý cieľ
 • Celá myšlienka podujatia, uvedomenie si detailov
 • Musíte mať taký tím, kam chcete dôjsť
 • Práca s ľuďmi
Na otázku "Prečo by ste odporúčali aj iným podnikateľom zúčastniť sa takéhoto školenia v budúcnosti?" účastníci v dotazníkoch odpovedali:
 • Je to nutnosť
 • Získajú nové nápady, myšlienky
 • Pre doplnenie vedomostí 
 • Lebo nevedia čo nevedia
 • Aby otvorili oči a pozreli sa na svet z iného pohľadu, ktorý prináša úspech.
 • Získať iný pohľad na vec
 • Ak chcú rásť, tak je to povinnosť zúčastňovať sa na takýchto podujatiach
 • Zaujímavá forma podania
 • Poukáže na problémy, ktoré som si neuvedomoval (nejasné ciele)
 • Veľká motivácia, nakopnutie
 • Má to pridanú hodnotu
 • Pre praktické príklady aj materiály
 • Bolo to k veci, dobrý čas aj miesto a praktický obsah
 • Nové inovatívne pohľady na podnikanie
 • Veľa hodnotných myšlienok
 • Lebo to bolo praktické
 • Uvedomiť si podstatu riadenia firmy

Účastníkom ďakujeme za skutočne aktívnu účasť a veľa veľa premýšľania, ktoré sa zrkadlilo v ich očiach.

A takto to vyzeralo počas školenia:

 
  15.3.2019 | Autor: sekcia podpory podnikania v EÚ | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 469 krát | Zdieľajte na facebooku