Angažovaní ľudia

Dňa 12.4.2019 sa v Prešove uskutočnilo druhé školenie v rámci akadémie vnútrofiremného rastu Ako NALADIŤ firmu na RAST a pracovať MENEJ. Jeho cieľom bolo hlbšie pochopiť zamestnanca a vplyvy, ktoré sú predpokladom, aby jeho angažovanosť rástla a jeho každodenný výkon prispieval k rozvoju a rastu firmy.

Počas školenia účastníci preberali z teoretického a praktického hľadiska nasledujúce témy:

 • Prečo odchádzajú ľudia z firiem
 • Ekonómia dôvery
 • Rast zamestnanca - predpoklad stabilného rastu firmy
 • Angažovanosť robí firmy úspešnými

Školenia sa zúčastnilo 15 zástupcov firiem. Ako vyplynulo z dotazníkov po skončení školenia, z nich 100% bolo spokojných s celkovou organizáciou seminára, 92% s lektormi a 100% zúčastnených si myslí, že získané poznatky využije vo svojej ďalšej práci.

Za najzaujímavejšie časti resp. témy školenia označili účastníci:

 • Motivácia
 • Dôvera
 • Najdôležitejší sú zamestnanci (nie klienti)
 • Angažovanosť
 • Ako podporiť angažovanosť u ľudí
 • Skromnosť a pokora by mala rásť s firmou
 • Praktický príklad firmy Sonnentor
 • Myšlienky pápeža Františka o zodpovednosti
Na otázku "Prečo by ste odporúčali aj iným podnikateľom zúčastniť sa takéhoto školenia v budúcnosti?" účastníci v dotazníkoch odpovedali:
 • Nové myšlienky, rast
 • Všeobecný rozhľad
 • Odbornosť a interaktivita, neformálnosť
 • Osobnostný rozvoj
 • Uvedomiť si teóriu, aby sa dala aspoň čiastočne preniesť do praxe
 • Dostupnosť informácií
 • Získať nové nápady, myšlienky, nový pohľad na vec
 • Urobiť si vhľad aj nadhľad nad svojou prácou
 • Komplexný pohľad na manažment firmy a prácu s ľuďmi
 • Témy k veci, možnosť sieťovania, profesionálne podanie
 • Oživenie myšlienok, nové nápady
Účastníkom ďakujeme za aktívnu účasť a príklady z ich praxe.

A takto to vyzeralo počas školenia:

 
  15.4.2019 | Autor: sekcia podpory podnikania v EÚ | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 423 krát | Zdieľajte na facebooku