Enterprise Europe Network predstavuje prehľad za rok 2019-2020

Na základe údajov z prieskumov podnikov využívajúcich služby siete správa poskytuje prehľad o tom, ako malé a stredné podniky (MSP) v Európe vnímajú rast, pokiaľ ide o obrat, pracovnú silu, podiel na trhu, vyhliadky na medzinárodnú expanziu a inováciu. 
Údaje z prieskumu z roku 2019 ukazujú, že malé podniky s medzinárodnými ambíciami zostávajú opatrne optimistické, pokiaľ ide o ich krátkodobý rast. Zatiaľ čo úrovne optimizmu týkajúce sa obratu, podielu na trhu a tvorby pracovných miest v budúcom roku v porovnaní s rokom 2018 mierne klesli, zostali vo všeobecnosti v súlade s údajmi za posledné dva roky. 

Podľa najnovšej správy v nasledujúcom roku:
59% MSP, ktoré internacionalizujú, očakáva zvýšenie svojho obratu, 
30% očakáva vytvorenie pracovných miest a
49% očakáva zvýšenie svojho podielu na trhu. 

Znižovanie nákladov na medzinárodnú expanziu
Tohtoročný prieskum tiež ilustruje hodnotu služieb siete pre MSP, ktoré často vnímajú medzinárodnú expanziu ako nákladnú z dôvodu mnohých obmedzení. V roku 2019 81% malých podnikov zistilo, že sieť im pomohla dosiahnuť úspory nákladov pri vstupe na nové trhy. 

Spokojní klienti
Úroveň spokojnosti dosiahla nové maximum: 88% klientov vyjadrilo spokojnosť so službami siete a 92% klientov odporučilo služby ďalším malým podnikom. 

Európska komisia spustila sieť v roku 2008. Počas posledných 11 rokov sieť podporovala 3 milióny MSP v celej Európe poskytovaním poradenstva pri inováciách a medzinárodnom raste, inovačných službách a prístupe na nové trhy.
 

Prílohy

Report_EEN [  PDF - 4327.6 kB]
EU overview_EEN [  PDF - 679.2 kB]
TOP 5 insights_EEN [  PDF - 811.5 kB]
  29.11.2019 | Autor: sekcia podpory podnikania v EÚ | O Enterprise Euro... | zobrazené: 839 krát | Zdieľajte na facebooku