Program globálneho akcelerátora v oblasti energetiky hľadá nové podniky s novými technológiami

TRFI20200207001: Fínske technologické centrum s medzinárodnými partnermi v oblasti energetických technológie hľadajú nové technológie od začínajúcich a rastúcich spoločností, ktoré sa uchádzajú o program akcelerátora v energetickom sektore. Vítané sú žiadosti o začatie činnosti všetkých začínajúcich spoločností a rastových spoločností, ktoré využívajú technológiu počiatočnej fázy alebo rozšírenej fázy v energetickom sektore, ako aj začínajúce podniky v oblastiach súvisiacich s energetickým sektorom. Možnými typmi spolupráce môžu byť finančná a licenčná dohoda a dohoda o technickej spolupráci. 

Technická špecifikácia
Program hľadá inovatívne odborné znalosti v oblasti energetiky a začínajúce podniky v oblastiach súvisiacich s energetickým sektorom, ako sú digitalizácia, kyberbezpečnosť a gamifikácia, vrátane inteligentných sietí, optimalizácie energie o obnoviteľných zdrojov. 

Typ a úloha partnera
Spoločnosť hľadá podniky a MSP s nápadmi, ktoré zodpovedajú podmienkam požadovaného riešenia načrtnutého prostredníctvom týchto výziev. Model spolupráce sa môže líšiť a môže ísť napríklad o finančnú dohodu, licenčnú dohodu a dohodu o technickej spolupráci, ale presnú formu spolupráce možno určiť medzi potenciálnymi partnermi. 

 
  13.2.2020 | Autor: sekcia podpory podnikania v EÚ | Technologická spo... | zobrazené: 162 krát | Zdieľajte na facebooku