Ruská spoločnosť hľadá technológie pre výrobu regenerovaného paliva, ktoré sa má použiť na výrobu elektriny

TRRU20200208001: Ruská spoločnosť z Moskvy hľadá vlastníkov technológie, ktorá by umožnila triedenie tuhého komunálneho odpadu s cieľom vyrobiť tuhé regenerované palivo (SRF), ktoré sa použije na výrobu elektrickej energie. Spoločnosť má záujem o obchodnú dohodu s technickou asistenciou, vytvorenie spoločného podniku alebo licenčnej dohody. 

Technická špecifikácia
- Technológia by mala existovať na trhu. 
- Partner by mal byť vlastníkom technológie pre splyňovanie SRF. Partner môže byť distribútorom triediacej linky. 
- Splyňovacie zariadenie by malo spaľovať 100 000 ton pevného regenerovaného paliva ročne. 

Typ a úloha partnera
Typ – MSP, veľké spoločnosti
Úloha – v rámci obchodnej dohody s technickou pomocou bude musieť zahraničný partner dodať zariadenie do Ruska a zabezpečiť jeho uvedenie do prevádzky a záručný servis. V rámci spoločného podniku vytvorí zahraničný partner spolu s ruskou spoločnosťou nový právny subjekt v Rusku a svoju výrobu presunie do Ruska. 
Na základe licenčnej dohody, zahraničný partner prevedie výhradné práva na komercializáciu tejto technológie v Rusku. 

 
  18.2.2020 | Autor: sekcia podpory podnikania v EÚ | Technologická spo... | zobrazené: 425 krát | Zdieľajte na facebooku