Výzva na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch PSK

Ministerstvo hospodárstva ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v rámci Iniciatívy EK Catching-up regions.

Hlavným cieľom výzvy je podporiť rozvoj podnikania a konkurencieschopnosti MSP s cieľom rozvoja endogénneho potenciálu vybraných okresov Prešovského kraja, stanovených vo výzve, v oblasti cestovného ruchu v rámci Iniciatívy EK pre zaostávajúce regióny (Catching-up regions) prostredníctvom podpory projektov zameraných na uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh na inováciu produkčného procesu s potenciálom podporiť rozvoj cestovného ruchu.  

Táto výzva sa vzťahuje na podporu mikro, malých a stredných podnikov.  

Termín uzavretia 1.hodnotiaceho kola je 29.5.2020.

Maximálny poskytnutý nenávratný finančný príspevok je na úrovni 85% z celkových oprávnených výdavkov. Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 7,5 mil. EUR.

Pozrite si zoznam povinností k výzve : https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/27-02-2020_vyzva_26_cestovny_ruch_psk/ 

 
  3.3.2020 | Autor: Sekcia projektového riadenia | INÉ VÝZVY | zobrazené: 236 krát | Zdieľajte na facebooku