Technologické požiadavky február 2020

TRNL20200219001: Holandská spoločnosť navrhuje, stavia a prevádzkuje technické zariadenia v komplexných budovách ako sú bazény. Spoločnosť v súčasnosti hľadá technológiu alebo test s cieľom ekonomicky a efektívne určiť mikrobiálnu kontamináciu v nechlórovanej bazénovej vode. Spolupráca s partnermi by bola v rámci dohody o výskume alebo technickej spolupráci. Táto požiadavka sa týka inovačnej výzvy uverejnej na otvorenej platforme.  

TRES20200212001: Popredná španielska spoločnosť na prepravu zemného plynu a technický manažér španielskej plynárenskej sústavy hľadá inovatívne technológie v oblasti energetického prechodu so zvláštnym dôrazom na obnoviteľné plyny (bioplyn a vodík), udržateľnú mobilitu, energetickú účinnosť a priemysel 4.0. Cieľom je vykonať spoluprácu v rámci dohody o technickej spolupráci. Táto technologická požiadavka je výzvou na inovácie a uverejňuje sa do konca 22. marca.  

TRNL20200213001: Veľká distribučná spoločnosť v oblasti elektrickej energie a plynu v Holandsku hľadá digitálnu technológiu a softvér pre prevádzku rozvodnej siete a plánovanie investícií do aktív. Hľadajú MSP zo západnej Európy a Škandinávie, ktoré ponúkajú modulárne inovatívne softvérové riešenie a optimalizačné algoritmy, ktoré dokážu integrovať do svojho technického prostredia. Spolupráca by bola v rámci technickej spolupráce alebo obchodnej dohody s technickou asistenciou.  

TRRU20200208001: Ruská spoločnosť z Moskvy hľadá vlastníkov technológie, ktorá by umožnila triedenie tuhého komunálneho odpadu s cieľom vyrobiť tuhé regenerované palivo (SRF), ktoré sa použije na výrobu elektrickej energie. Spoločnosť má záujem o obchodnú dohodu s technickou asistenciou, vytvorenie spoločného podniku alebo licenčnej dohody.  

TRNL20200204001: Holandská popredná maloobchodná organizácia hľadá nové metódy a technológie na zlepšenie sledovania a kontroly kvality ovocia a zeleniny v supermarketoch. Spoločnosť hľadá partnerov na vývoj aplikácií v rámci dohody o technickej spolupráci. Táto požiadavka sa týka inovačnej výzvy uverejnenej na otvorenej platforme.  

TRFI20200207001: Fínske technologické centrum s medzinárodnými partnermi v oblasti energetických technológie hľadajú nové technológie od začínajúcich a rastúcich spoločností, ktoré sa uchádzajú o program akcelerátora v energetickom sektore. Vítané sú žiadosti o začatie činnosti všetkých začínajúcich spoločností a rastových spoločností, ktoré využívajú technológiu počiatočnej fázy alebo rozšírenej fázy v energetickom sektore, ako aj začínajúce podniky v oblastiach súvisiacich s energetickým sektorom. Možnými typmi spolupráce môžu byť finančná a licenčná dohoda a dohoda o technickej spolupráci.  

TRES20200207001: Veľká španielska priemyselná spoločnosti pôsobí v oblasti vodného hospodárstva, služieb, stavebníctva a materiálov pracuje na zlepšení kvality ovzdušia v mestách. Spoločnosť aktívne hľadá technológie určené na čistenie ovzdušia v mestách s vysokým indexom znečistenia ovzdušia, z čoho vyplývajú riešenia založené na urbanistickom záhradníctve. Španielska spoločnosť hľadá poskytovateľov riešení, ktorí majú záujem o dohodu o technickej spolupráci.

TRSI20200122001: Spoločnosť zo Slovinska, výrobca inovatívnych elektrických motorov vo vozidle, hľadá spoluprácu s odborníkmi s know-how v oblasti numerickej simulácie a optimalizácie výpočtovej dynamiky tekutín (CFD) a vývoja vstavaných systémov so skúsenosťami s funkčnou bezpečnosťou automobilových aplikácii, úrovňou automobilovej bezpečnosti (ASIL) a normou ISO23262. Požadujú sa technické a výskumné dohody.  

TRKR20200117001: Kórejská spoločnosť v oblasti elektrotechniky hľadá tech-transfer partnerov, ktorí sa špecializujú na technológiu získavania a spracovania prvkov (oddeľovanie a recyklácia drahých kovov Li, Co a Cu od jednorázových Li batérií).  Typ spolupráce: obchodná dohoda s technickou pomocou, alebo spoločný podnik.  

V prípade, že Vás niektorá z ponúk zaujala napíšte nám na een@rpicpo.sk, do predmetu uveďte číslo ponuky.

 
  2.3.2020 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | Vyhľadávanie obch... | zobrazené: 193 krát | Zdieľajte na facebooku