06.05.2020: Seminár: GDPR nemusí byť strašiakom

Zákon o GDPR  je v platnosti už 2 roky. Aj po uplynutí tejto doby vznikajú k tejto témy nové otázky a nezrovnalosti. GDPR upravuje nariadenie EÚ 2016/679 a týka sa všetkých, ktorí spracúvávajú osobné údaje, využívajú ich na marketingové účely, majú e-shop, kamerový systém alebo monitorujú zákazníkov. Tento zákon sa týka každého podnikateľského subjektu.

Máte istotu, že dokument o GDPR máte vypracovaný správne? V prípade, že k Vám zavíta kontrola, viete čo bude kontrolovať

Čítanie celého znenia zákona potrápi nie jedného podnikateľa. Načerpajte čo najviac informácií pre Vaše podnikanie počas seminára, ktorý sa bude konať 06.05.2020 v priestoroch RPIC Prešov

Budeme hovoriť : 
  • Ako, Prečo, Načo je potrebná právna úprava v oblasti ochrany osobných údajov? A prečo sa jej netreba báť ?
  • Dokumentácia podľa nariadenia GDPR. Čo musí mať vypracované každá spoločnosť? Čo potrebujete ak máte zamestnancov, či zavedený kamerový systém? 
  • Monitorovanie priestorov kamerami - Čo je nevyhnutné dodržať a ako splniť informačnú povinnosť ? 
  • Ako legálne získavať a nakladať s osobnými údajmi klientov?
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa - rozdiely.
  • Metóda vrstvenia - Ako zabezpečiť bezpečnosť nakladania so získanými osobnými údajmi?
  • Ako ošetriť právne vzťahy so subdodávateľmi, ktorým zverujem osobné údaje klientov?
  • Ako postupovať v prípade kontroly zo strany úradu?
  • Najčastejšie pochybenia firiem pri spracúvaní osobných údajov.
Lektor:  JUDr. Matej Biroš - právnik advokátskej kancelárie, certifikovaný lektor mimoškolského vzdelávania Ministerstvom školstva SR. Okrem praxe v advokátskej kancelárii, sa venuje najmä podnikateľom a komplexnému riešeniu ich potrieb, spolupracuje aj s Národným podnikateľským centrom v pozícii konzultanta a lektora, kde školí a prednáša pre začínajúcich a skúsenejších podnikateľov. V praxi sa venuje najmä obchodnému právu, právu nehnuteľností a ochrane osobných údajov. Má skúseností s vedením školení, seminárov a prednášok na tieto odborné témy.

Registrácia je možná do 30.04.2020 prostredníctvom formulára: 

PROGRAM SEMINÁRA

8:45 – 9:00

Registrácia účastníkov

9:00 – 10:45

Prednáška - GDPR nemusí byť strašiakom (JUDr. Matej Biroš)

10:45 – 11:00

Prestávka 

11:00 - 12:00

Prednáška spojená s diskusiou - GDPR nemusí byť strašiakom (JUDr. Matej Biroš)

Cena za seminár:  35 EUR bez DPH 
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1/2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie.

Informácie týkajúce sa organizácie seminára: management@rpicpo.sk, +421 915 930 304

Tešíme sa na Vás ! 

 
  4.3.2020 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | Komerčné vzdelávanie | zobrazené: 71 krát | Zdieľajte na facebooku