Výzva pre región 2020

V súlade s Čl. VII. Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja  (ďalej len „VZN č. 78/2019“) a na základe Uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 392/2020 zo dňa 13.2.2020 Prešovský samosprávny kraj vyhlasuje „Výzvu pre región“ pre rok 2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK na rok 2020 v rámci nasledovných programov:

  • Program 1: Podpora cyklodopravy a cykloturizmu​
  • Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a  národných kultúrnych pamiatok​
  • Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK​
  • Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti

Úplné znenie výzvy

formát PDF  Vyhlásenie výzvy PSK 2020 - PDF (135 kB), formát ZIP Kompletná výzva na stiahnutie (aj s prílohami) - ZIP (501 kB)

Uzávierka podávania žiadostí: 31.03.2020

 
  9.3.2020 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | AKTUÁLNE VÝZVY | zobrazené: 349 krát | Zdieľajte na facebooku