Vouchery na podporu digitalizácie v potravinárstve a poľnohospodárstve

S3FOOD voucher je určený na finančnú podporu malých a stredných podnikov (MSP) z potravinového výrobného a spracovateľského reťazca, poskytovateľov digitálnych riešení alebo poskytovateľov technológií na testovanie a analýzu budúceho vývoja (napr. analýza trhu, analýza regulačného rámca), na overenie digitálneho riešenia v relevantnom prostredí pre použitie súvisiace s vybranou výzvou potravinárskeho odvetvia a na zavedenie nového digitálneho riešenia v reálnom prostredí na mieste potravinárskej spoločnosti.

Budú podporené 3 typy voucherov:

  1. Exploration voucher (15 tisíc eur) s trvaním realizácie 4 mesiace – uzávierka: 14.5.2020, 15.6.2020, 15.9.2020
  2. Validation voucher (120 tisíc eur) s trvaním realizácie 12 mesiacov – uzávierka: 14.5.2020
  3. Application voucher (180 tisíc eur) s trvaním realizácie 12 mesiacov – uzávierka: 14.5.2020
 
  9.3.2020 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | AKTUÁLNE VÝZVY | zobrazené: 296 krát | Zdieľajte na facebooku