Technologické požiadavky I marec 2020

TRNL20200218001 Holandská spoločnosť hľadá inteligentné zariadenie na manipuláciu s ťažkými papierovými kontajnermi. Holandská upratovacia spoločnosť hľadá ergonomické riešenie pre manipuláciu a prepravu ťažkých papierových kontajnerov s hmotnosťou do 150 kg vo vnútri budov. Táto technologická požiadavka je súčasťou otvorenej inovačnej výzvy. Holandská spoločnosť sa usiluje o spoluprácu so strojárskymi alebo výrobnými partnermi a predpokladá dohodu o technickej spolupráci alebo dohodu o výrobe.

TRCH20200310001: Zmluvná výroba hľadá pre spracovanie vedľajšieho prúdu potravinárskeho priemyslu vo veľkých dávkových reaktoroch výrobu prebiotických zložiek. Švajčiarská spin-off vyvinula katalytickú technológiu na spracovanie poľnohospodárskej/potravinárskej biomasy pre výrobu prebiotík. Hľadajú zmluvného výrobcu (výrobnú dohodu) so skúsenosťami v spracovaní biomasy ako štartovacieho materiálu na výrobu krmiva pre zvieratá alebo potravín. Výrobca potrebuje mať vybavenie na vykonanie následujúcich jednotkových operácií: mletie biomasy, hydrotermálne spracovanie (hydrolýza) v dávkovom reaktore(roch), filtrácia, vyparovanie, sušenie.

TRAT20200310002Rakúsky priemyselný podnik hľadá start-upy s riešením pre analýzu veľkých dát z priemyselného majetku. Rakúsky výrobca žiaruvzdorných kovov hľadá technické riešenie pre získanie relevantných informácií z veľkých súborov údajov. Jeho cieľom je analyzovať údaje vo vedeckom a technickom kontexte s cieľom optimalizovať energetickú účinnosť, stabilitu procesov, kontrolu kvality a znížiť množstvo šrotu. V rámci inovačnej výzvy budú vybrané začínajúce podniky, ktoré budú spoločne vyvíjať a implementovať technológie na základe technickej dohody alebo obchodnej dohody s technickou pomocou.

TRAT20200310001Rakúska spoločnosť hľadá start-upy s riešením na meranie parametrov žiaruvzdorných kovov vo vysokých teplotách. Rakúsky výrobca žiaruvzdorných kovov hľadá technické riešenie na meranie rôznych parametrov ako je plyn, teplota, povrchové podmienky molybdénu a volfrámu v priemyselných peciach v extrémnych podmienkach.  Riešenia sa môžu pohybovať od vysoko sofistikovanej technológie snímačov až po analýzu obrazu. V rámci inovačnej výzvy vybrané začínajúce podniky budú spoločne vyvíjať a implementovať technológie na základe technickej dohody alebo obchodnej dohody s technickou pomocou.

TRNL20200303001Holandský miešač a balič práškových potravinových prísad hľadá viacstranný paletizačný systém. Holandský MSP vznikol v roku 1936 a stal sa medzinárodným hráčom v oblasti miešania a balenia práškových prísad do potravinárskeho priemyslu. Prevádzkuje plne automatizované dynamické miešačky, ktoré miešajú suroviny do homogénnej zmesi. Holandský výrobca hľadá partnerov, ktorí dokážu navrhnúť a vyvinúť viacstranný paletizačný systém. Vyžaduje sa obchodná dohoda s technickou pomocou. Táto technologická požiadavka je súčasťou otvorenej inovačnej výzvy.

V prípade, že Vás niektorá z ponúk zaujala napíšte nám na een@rpicpo.sk, do predmetu uveďte číslo ponuky.

 


 
  25.3.2020 | Autor: Enterprise Europe Network | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 97 krát | Zdieľajte na facebooku