COVID 19 - Odklad daňového priznania v roku 2020

Dňa 31.3.2020 bol vládou schválený návrh nového zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti s koronavírusom“). Ľudovo sa tento zákon nazýva „lex korona“.

Termín na podanie daňového priznania v roku 2020 sa predlžuje pre všetkých do konca mesiaca po skončení pandémie.

Zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti s koronavírusom ustanovuje v § 22 termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie počas obdobia pandémie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V tomto termíne je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2019 je do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (napr. ak obdobie pandémie skončí v júli 2020, termín na podanie daňového priznania bude do 31.8.2020 a rovnako aj daň z príjmov bude splatná dňom 31.8.2020).

Čo, ak daňovník podal odklad daňového priznania k dani z príjmov do 30.6.2020, resp. do 30.9.2020?

V prípade, ak daňovník podal správcovi dane oznámenie alebo žiadosť podľa osobitného predpisu o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, t. j. podal odklad daňového priznania a to o celé tri alebo celých šesť kalendárnych mesiacov, pričom predĺžená lehota na podanie daňového priznania uplynie počas obdobia pandémie, daňové priznanie podá v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom skončilo obdobie pandémie. 


Ak máte záujem o konzultáciu, kontaktujte nás emailom na rpic@rpicpo.sk alebo telefonicky na +421 905 622 980

 
  2.4.2020 | Autor: RPIC Prešov | COVID-19 opatreni... | zobrazené: 1050 krát | Zdieľajte na facebooku