Projekt Digi SK - Digitálna transformácia na Slovensku

Názov projektu: Digi SK - Digitálna transformácia na Slovensku

Partner projektu: Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov

Obdobie realizácie: október 2019 - december 2019

Rozpočet projektu: 2 106 EUR

Cieľ projektu: posúdenie rôznych aspektov procesu digitalizácie a jeho vplyvu na sociálno - ekonomické podmienky a udržateľný rozvoj, megatrendy a výzvy modernej ekonomickej diplomacie pri internacionalizácii slovenských inovatívnych firiem a vytváraní nových kooperačných väzieb v podmienkach štvrtej priemyselnej revolúcie. V zmysle uvedeného cieľa bude výstupom projektu odborná publikácia, ktorá sa bude detailne venovať jednotlivým výzvam a príležitostiam v oblasti digitálnej transformácie. 

Výstupy projektu: 

  • Účasť na odbornej konferencii s cieľom získania informácií o aktuálnych trendoch v oblasti digitalizácie a štvrtej priemyselnej revolúcie na Slovensku a v EÚ. Získané informácie budú následne použité pri vypracovaní odbornej štúdie, ktorá je hlavným výstupom projektu. 
  • Informovanie a stimulácia záujmu o predmetné témy na webstránke predkladateľa projektu ako aj na sociálnych sieťach Facebook, LinkedIn a Instagram vrátane sponzorovaného obsahu s cieľom osloviť čo najväčšie publikum, najmä zadefinované cieľové skupiny. 
  • Odborná publikácia, ktorá má byť zhrnutím všetkých cieľov projektu a má slúžiť ako zdroj k prehĺbeniu kvalifikovaných informácií a odporúčaní pre ministerstvo, odbornú a podnikateľskú verejnosť.
  • Šírenie informácií o aktivitách a výsledkoch projektu na webstránke predkladateľa projektu, ako aj na sociálnych sieťach. 


Webstránka projektu: https://rpicpo.sk/projekty

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v rámci dotačného programu medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR. 


 
  • Logo MZV
  30.9.2019 | Autor: Sekcia projektového riadenia | Aktuálne | zobrazené: 220 krát | Zdieľajte na facebooku