Technologické spolupráce II apríl 2020

TRSG20200409001

Hľadajú sa odborné znalosti o mikro/nano replikácii v oblasti nano vstrekovania a nano tlače na výrobu zdravotníckych technologických zariadení. Singapurská start-up so zameraním na štrukturované substráty v mikro a nano mierke, ktoré možno použiť v optike, flexibilných obrazovkách a mikročipmi pre genomiku, hľadá partnera na vylepšenie svojej existujúcej technológie replikácie mikro/nano pri vstrekovaní a nanotlačení za účelom rozvoja spoločnosti s veľkým objemom pokročilých výrobných kapacít.Start-up sa zameria na licenciu, obchodnú dohodu s technickou asistenciou alebo výskumná dohoda s európskymi podnikateľmi.

TRAT20200421001

Vývoj nových povrchov na optimalizáciu hmatových vlastností výrobkov v rôznych odvetviach. Rakúsky výskumno-vývojový inštitút vyvíja novú technológie zameranú na kvantifikáciu hmatového vzhľadu produktu na základe jeho povrchových a materiálových vlastností. Inštitút hľadá partnerov na vývoj tejto technológie a jej výhodnom využívaní.  Cieľom je vyrobiť povrchy výrobkov s požadovanými haptikami, predvídať haptiku nových výrobkov a hodnotiťnové povrchy. Využíva sa tak virtuálna realita, ako aj umelá inteligencia. Inštitút hľadá partnerov pre technickú a/alebo výskumnú spoluprácu.

TRNL20200423002

Popredná holandská spoločnosť zaoberajúca sa hubami hľadá robotizovanú technológiu zberu húb. Popredná holandská spoločnosť pôsobiaca v celom dodávateľskom reťazci húb čelí nedostatkom na trhu práce a zvyšujúcim sa nákladom na pracovnú silu. Preto chce robotizovať proces zberu húb. Spoločnosť hľadá partnerov, ktorí ponúkajú technológiu na výber húb z rôznych regálov v úzkej pestovateľskej miestnosti. Jeho cieľom je ustanoviť pilota, ktorý preukáže technickú a ekonomickú uskutočniteľnosť takého systému v rámci obchodnej dohody s technickou pomocou.

 TRLV20200422001

Obchodná dohoda s partnerstvom v oblasti technickej pomoci pri návrhu skúšobnej prevádzky na výrobu bakteriálnej celulózy. Spoločnosť z Lotyšska, ktorú prevádzkujú vedci, výskumníci a inžinieri, vyvíja nové produkty a procesy v biotechnológii. Spoločnosť plánuje vybudovať pilotnú továreň na bakteriálnu celulózu (BC) na zvýšenie produkcie BC. Na tento účel hľadá partnera so zodpovedajúcimi kompentenciami. Pilotná prevádzka by mala byť nákladovo efektívna a vysoko automatizovaná. Spoločnosť hľadá obchodnú dohodu s technickou pomocou.

TRDE20200423001

Nemecký MSP hľadá inteligentné kuchynské spotrebiče na varenie pre robotický kiosk. Nemecký MSP v súčasnosti pracuje na prototype prvého robotického kiosku na varenie na svete systémový catering, ktorý nezávisle pripravuje cestovinové jedlá. Na vybavenie kiosku a integráciu inteligentných zariadení do koncepcie automatizácie sa od partnerov z odvetvia kuchynských spotrebičov hľadajú obchodné dohody s technickou poomocou. Spoločnosť tiež hľadá partnerov z oblasti robotických nástrojov pre technickú spoluprácu pri prispôsobovaní zariadení požiadavkám kiosku.

TRSG20200421001

Hľadajú sa technológie, ktoré maximalizujú angažovanosť zákazníkov v prípade prediktívneho marketingového systému s popdorou umelej inteligencie. Singapurský MSP, ktorý vyvíja hry hľadá technológie súviasiace s chatovaním, marketingom, strojovým vzdelávaním a štatistikou, analýzou údajov pre prediktívny marketing a systém riadenia komunít s pomocou umelej inteligencie.

Navrhované riešenie umožní obchdoníkom vytvárať personalizovaný obsah a správy a maximalizovať zapojenie zákazníkov. Európske MSP s hľadanými technológiami/schopnosťami sú vítané, aby spolupracovali prostredníctvom licenčného/výskumného partnerstva.

TRUK20200427001

Britský MSP hľadá technologických partnerov s cieľom vyvinúť inováciu, ktorá podporuje ochranu autorských práv a spravodlivé odmeňovanie kreatívy. Britský MSP vyvíja digitálnu platformu a inovácie pre kreatívy a ich objaviteľov, ktoré sledujú ich digitálny obsah online, aby minimalizovali plagiátorstvo a straty v odmeňovaní. Teraz hľadú partnerov pre technickú a výskumnú spoluprácu so zručnosťami v oblasti blockchainu a umelej inteligencie (AI) na spoločnom vývoji riešenia a uskutočňujú výskum, aby spojili viaceré disciplíny.

TRES20200420001

Španielska biotechnologická spoločnosť hľadá molekulárne diagnostické súpravy in vitro na základe výrobnej, obchodnej alebo technickej dohody. Španielska biotechnologická spoločnosť je odborníkom na vývoj nástrojov na včasnú diagnostiku rakoviny hrubého čreva založenú na minimálne invazívnych prístupoch. Majú molekulárny podpis založený na niektorých biomarkeroch proteínov a mikro RNA (miRNA) a hľadajú partnerov na výrobu súprav a surovín (reagencií) na analýzu týchto biomarkerov. Zaujímajú sa o technické a obchodné dohody.

TRNL20200428001

 Holandská spoločnosť zaoberajúca sa recykláciou, hľadá technológie na odstraňovanie malých čiastočiek nehrdzavejúcej ocele zo spodného popola. Holandská recyklačná spoločnosť sa špecializuje na separáciu popola z odpadových elektrární na polotovary (granuláty) a cenné minerálne a kovové frakcie. Aby boli granuláty vhodné na použitie v betónových výrobkoch, je tiež dôležité odstrániť aj posledné častice nehrdzavejúcej ocele. Spoločnosť hľadá inovatívne technológie a/alebo ďalšie nápady na detekciu a odstránenie týchto častíc z popola. Predpokladá sa výskumná alebo technologická dohoda.

 
  4.5.2020 | Autor: Enterprise Europe Network | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 124 krát | Zdieľajte na facebooku