COVID 19 : Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 v Slovenskej republike a v súlade s postupným plánom otvárania prevádzok vydal opatrenie, ktorého obsah je uvedený v záväznej časti tohto opatrenia.

Vzhľadom na priaznivý stav epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zohľadnil možnosť otvorenia prevádzok v architektonických objektoch, ktoré tvoria súbor maloobchodných predajní a prevádzok poskytujúcich služby, v ktorých dochádza k prijateľnej koncentrácií ľudí a nedochádza k socializácii a to vzhľadom na dĺžku návštev, množstvo prevádzok a účel, za ktorým osoby navštevujú tieto priestory.  

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. 

tieto nariadeniahttp://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_2_faza_05_05_2020.pdf?fbclid=IwAR1i51HXgzB_cPyvHsvMTd4n_LPYICYbeLwCSLFrfiLnd0gC8fcX7mLzMRQ 

 
  6.5.2020 | Autor: Sekcia projektového riadenia | COVID-19 opatreni... | zobrazené: 488 krát | Zdieľajte na facebooku