Technologické požiadavky I máj 2020

TRDE20200316001

Nemecká spoločnosť zameraná na kovovýrobu a stavebníctvo hľadá proostredníctvom výskumnej dohody softvérovú technológiu na predpovedanie tepelných procesov a materiálových tokov v reaktore. Nemecký MSP špecializovaný na kovovýrobu a strojárstvo chce navrhnúť nové reaktory. Tím vyvíja inovatívny pyrolytický reaktor v oblasti recyklačného manažmentu. Spoločnosť hľadá expertov na simuláciu tepelného procesu a pyrolýzy, aby porovnávala technický vývoj s teoretickými predikciami. Partner by mal byť schopný simulovať tepelné procesy a toky materiálu vo vykurovacích a chladiacich vrstvách. Usiluje sa výskumnú a/alebo technickú spoluprácu.


Výrobca ovocných koncentrátov hľadá inovatívne technológie na zníženie objemu a zvyškov v odpadovej vode.Holandský výrobca koncentrátov ovocných štiav hľadá inovatívne technológie na zníženie objemu, zaťaženia chemickým kyslíkom (COD) a množstva čistiacich prostriedkov v odpadovej vode na zníženie nákladov na dosiahnutie udržateľnejšej prevádzky. Spoločnosť hľadá partnerov na spoluprácu v rámci dohodyo technickej spolupráci. Táto požiadavka sa týka inovačnej výzvy uverejnenej na otvorenej platforme.

TRNL20200423001

Holandská spoločnosť hľadá inovatívne technológie, materiály a nápady na zvýšenie účinnosti používania dusikatých, fosforových a draselných hnojív. Holandská spoločnosť je súčasťou poprednej nadnárodnej spoločnosti a vyrába kvalitné a inovatívne hnojivá. V súčasnosti účinnosť využívania nespĺňa vysoké požiadavky trvalo udržateľného poľnohospodárstva. Hľadajú spoločnosti, akademikov a ďalších odborníkov v oblasti hnojív, poľnohospodárstva, rastu plodín a efektívnosti využívania živín pomocou nových technológií a nápadov na zvýšenie účinnosti používania hnojív. Spolupráca sa predpokladá prostredníctvom výskumnej alebo technickej spolupráce alebo licenčnej dohody.

TRIT20200505001

COVID19 – Hľadá sa senzorový modul na bezkontaktnú detekciu teploty a biometrických parametrov. Talianska inovatívna spoločnosť špecializujúca sa na riešenia umelej inteligencie zvyšujúca digitalizáciu spoločností vyvíja riešenie COVID19 na overenie a monitorovanie prístupu ľudí na pracoviská. MSP hľadajú partnera pre technické/obchodné dohody s technickou pomocou s cieľom vyvinúť/integrovať inovatívne senzory pre bezkontaktnú detekciu teploty, tváre/bezkontaktné rozpoznávanie biometrických parametrov a detekciu gest, ktoré sa kombinujú v rámci otvorenej hardvérovej platformy.

TRUK20200506001

Technologické riešenia umožňujúce zachovanie bezpečných prevádzkových postupov vrátane sociálneho odstupu na staveniskách v reakcii na pandémiu COVID-19. Škótska verejná organizácia, ktorá spolupracuje so spoločnosťami v sektore životné prostredia, hľadá riešenia založené na technológiách, ktoré pomáhajú zachovať prevádzkové postupy na staveniskách vrátane prostriedkov na prácu v bezpečnej vzdialenosti. Ideálne budú tieto riešenia obsahovať ďalšie funkcie, ktoré pomôžu pri riadení bezpečných operácií. Organizácia požaduje dohody o výskume alebo technickej spolupráci alebo obchodné dohody s technickou pomocou.

TRGR20200408001

Hľadá sa testovacia metóda a/alebo vybavenie na meranie teploty vysokonapäťového kábla. Grécka spoločnosť, jeden z najväčších výrobcov v Európe, vyrába káble vysokého napätia. Spoločnosť sa snaží určiť úroveň integrity káblov vyhodnotením ich teploty pod napätím. Spoločnosť hľadá technologické riešenie na meranie teploty vysokonapäťových káblov od 0 do 150°C.  Hľadajú sa spoločnosti alebo laboratória v rámci obchodnej dohody s technickou pomocou alebo dohody o technickej spolupráci v závislosti od úrovne prípravy navrhovaného riešenia.

TRPT20200508001

Portugalský MSP hľadá prepojiteľné zdravotnícke zariadenia pre IoT platformu. Portugalský MSP pôsobiaci na trhu zdravotnej starostlivosti pôsobí v týchto hlavných oblastiach činnosti: fyzická a vestibulárna rehabikitácia, fyzioterapia, IoT v zdravotníctve, robotika a telemedicína. MSP hľadá výrobcov zdravotníckych pomôcok a priemyselné/výskumné inštitúcie, ktoré vyvíjajú OEM zdravotnícke IoT zariadenia, aby sa mohli integrovať do novej platform, ktorá sa buduje s cieľom poskytnúť rýchlejšiu analýzu pacentov. Vyžaduje sa obchodná dohoda s technickou asistenciou a/alebo dohody o službách.

V prípade otázok či záujmu nám napíšte na een@rpicpo.sk


 
  18.5.2020 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 89 krát | Zdieľajte na facebooku